Essentials of Financial Accounting for Non-Specialists (working study material for students)

Autor / editor: Zárybnická Žárová, M.; Peprníčková, M.; Vácha, P.; Svitlík, J.; Čiperová, L.
Rok vydání: 2024
ISBN: 978-80-245-2462-7
Vydání: třetí dotisk 2., přepracovaného vydání
Jazyk publikace: angličtina
Počet stran: 98
Fakulta: FFU
Publikace na webu: e-shop Ekopress
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:

Financial accounting is a key aspect of business and all who work for or deal with business use accounting as a form of business communication. Therefore, financial accounting is a core module on business study programmes. This textbook aims to introduce students to financial accounting and provide them with the fundamentals in understanding accounting concepts, accounting methods and practice of financial accounting. The chapters are presented in a logical teaching sequence with the overview from lectures. The 2nd edition has been updated to reflect comments and suggestions from colleagues and also the practise in class.

Finanční účetnictví je klíčovým aspektem v podnikání a všichni, kteří pracují nebo se zabývají podnikáním, používají účetnictví jako prostředek komunikace v podnikání. Proto je účetnictví základním modulem ve studijních programech, které se zabývají podnikáním. Cílem těchto skript je uvést studenty do finančního účetnictví a poskytnout jim zásadní pochopení účetních konceptů, účetních metod a praktických příkladů finančního účetnictví. Kapitoly skript jsou řazeny podle logiky výuky se základními tezemi z přednášek. Toto druhé vydání je aktualizované na základě komentářů kolegů a odráží i praktické přístupy z výuky.

 
Formát publikace A4
Určeno pro studium
bakalářské

Předchozí vydání a dotisky:
ISBN 978-80-245-2462-7 , VŠE, druhý dotisk 2., přepracovaného vydáníí, 2023, 98 stran, A4
ISBN 978-80-245-2462-7 , VŠE, první dotisk 2., přepracovaného vydání, 2022, 98 stran, A4
ISBN 978-80-245-2462-7 , VŠE, 2., přepracované vydání v tištěné podobě, 2022, 98 stran, A4

Essentials of Financial Accounting  for Non-Specialists (working study material for students)
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: