Vybrané kapitoly z přepravy a logistiky III (vnitrozemská vodní nákladní přeprava, teoretické a metodologické vymezení logistických a přepravních služeb)

Autor / editor: Radek Novák, Petr Pernica
Rok vydání: 2022
ISBN: 978-80-245-2474-0
Vydání: 1. vydání v elektronické podobě
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 87
Fakulta: FPH
DOI: 10.18267/tb.2022.nov.2474.0
Publikace na webu: Vybrané kapitoly z přepravy a logistiky III
Dostupnost: zdarma / volně dostupné

Anotace:

E-skripta Vybrané kapitoly z přepravy a logistiky III (vnitrozemská vodní nákladní přeprava, teoretické a metodologické vymezení logistických a přepravních služeb) byla sepsána především jako doplnění a aktualizace, resp. jako částečná náhrada v současné době chybějící studijní literatury k předmětům, jejichž výuku zajišťuje katedra logistiky fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze.

Tato e-skripta jsou především základní (povinnou) literaturou pro předměty vyučované v rámci vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství, která je mezinárodně odborně akreditovaná Evropskou logistickou asociací. Jako doporučená literatura však předkládaná skripta slouží i pro další kurzy, jejichž výuku zajišťuje katedra logistiky FPH VŠE v Praze.

Texty obsažené v této publikaci se zaměřují na odborné problémové okruhy, jejichž zpracování dosud chybělo, nebo je již zastaralé nebo je obtížně dostupné (zejm. v případě zpracovaných problémových okruhů vycházejících z odborných zahraničních pramenů).

Obsahem těchto e-skript je problematika dvou relativně nezávislých problémových okruhů, jednoho teoretického a jednoho praktického, zahrnujících:

  • vnitrozemskou vodní (říční) nákladní přepravu (část A),
  • teoretické a metodologické vymezení logistických a přepravních služeb (část B).

 

Vybrané kapitoly z přepravy a logistiky III (vnitrozemská vodní nákladní přeprava, teoretické a metodologické vymezení logistických a přepravních služeb)
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: