Účtování o cenných papírech – sbírka příkladů a testů

Autor / editor: Skálová, J.
Rok vydání: 2018
ISBN: 978-80-245-2303-3 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 110
Fakulta: FFU
Dostupnost: nedostupné

Anotace:
První část skript seznamuje čtenáře s jednotlivými typy cenných papírů, jejich rozdělením na dluhové a majetkové cenné papíry a podle rozhodnutí účetní jednotky o plánované době délky držby také na krátkodobé a dlouhodobé. Jsou zde také popsány základní operace s cennými papíry, jako je nákup, držba a prodej. Výklad je doplněn účtováním v tabulkách (předkontacemi). V další části najdou čtenáři příklady k řešení pro jednotlivé druhy transakcí s cennými papíry, včetně jejich nákupu, prodeje, přecenění, ale i výplaty podílů na zisku či nepeněžité vklady. Rozsah probírané látky pokrývá transakce investora do cenných papírů, studenti budou seznámeni s různými variantami nabytí cenných papírů, budou řešit přecenění k datu účetní závěrky, výnosy z cenných papírů, účetní i daňové důsledky prodeje. Problematika zasahuje i do sféry emitenta cenných papírů, takže řada příkladů bude řešena z obou pohledů, což čtenářům přinese komplexní pohled na problematiku. Titul je určen posluchačům kurzu 1FU454 Účtování cenných papírů a je koncipován jako pracovní sešit sloužící potřebám výuky.

 
Vazba brožovaná
Formát A4 (210 x 297 mm)
Doporučeno pro
magisterské studium na VŠE v Praze
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Účtování o cenných papírech – sbírka příkladů a testů
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: