International Financial Markets

Autor / editor: Witzany, J.
Rok vydání: 2012
ISBN: 978-80-245-1902-9 (tištěná kniha)
Vydání: 2. přepracované vydání
Jazyk publikace: angličtina
Počet stran: 214
Fakulta: FFU
Dostupnost: nedostupné

second Revision

Tento anglicky psaný text nabízí finančně dostupný úvodní materiál pro studenty předmětů Mezinárodní finanční trhy (1BP425) a Finanční deriváty (1BP426) na VŠE v Praze. Důraz je kladen na mezinárodní devizové trhy a jejich význam pro analýzu rizika a očekávaného výnosu mezinárodních investic. Zahrnuje rovněž přehled nejdůležitějších mezivládních finančních institucí a klíčových hráčů na poli globálních investic. Toto druhé vydání se hlouběji zabývá finanční krizí, která započala v roce 2007.

This text provides an English written and financially accessible introductory material for students attending the courses International Financial Markets (1BP425) or Financial Derivatives (1BP426) at the University of Economics in Prague. Emphasis is given to the foreign exchange markets and their importance in international investments analysis of risk and expected return. It also includes an overview of the most important inter-governmental financial institutions and of the key players in the global investment process. The second edition covers in more depth the financial crisis that has started in 2007.This text provides an English written and financially accessible introductory material for students attending the courses International Financial Markets (1BP425) or Financial Derivatives (1BP426) at the University of Economics in Prague. Emphasis is given to the foreign exchange markets and their importance in international investments analysis of risk and expected return. It also includes an overview of the most important inter-governmental financial institutions and of the key players in the global investment process. The second edition covers in more depth the financial crisis that has started in 2007.

 
Formát publikace A4
Určeno pro studium
inženýrské

 

Předchozí vydání/dotisky:

ISBN 978-80-245-1274-7, VŠE, 1 dotisk 1. vydání, 2010, 180 stran, A4 – bakalářské studium
ISBN 978-80-245-1274-7, VŠE, 1. vydání, 2007, 180 stran, A4 – inženýrské studium

International Financial Markets
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: