Vybrané kapitoly z přepravy a logistiky II (mezinárodní letecká, Air & Sea a vnitrozemská vodní osobní přeprava)

Autor / editor: Radek Novák, Petr Kolář, James Huňak, Lubomír Zelený
Rok vydání: 2022
ISBN: 978-80-245-2469-6
Vydání: 1. vydání v elektronické podobě
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 83
Fakulta: FPH
DOI: 10.18267/tb.2022.nov.2469.6
Publikace na webu: Vybrané kapitoly z přepravy a logistiky II
Dostupnost: zdarma / volně dostupné

Anotace:

Skripta Vybrané kapitoly z přepravy a logistiky II (mezinárodní letecká, Air & Sea a vnitrozemská vodní osobní přeprava) byla sepsána především jako doplnění a aktualizace, resp. jako částečná náhrada v současné době chybějící studijní literatury k předmětům, jejichž výuku zajišťuje katedra logistiky fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze.

Jde především o literaturu pro předměty vyučované v rámci vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství, která je mezinárodně odborně akreditovaná Evropskou logistickou asociací. Jako doporučená literatura však předkládaná skripta slouží i pro další kurzy, jejichž výuku zajišťuje katedra logistiky FPH VŠE v Praze.

Zde uváděné texty se zaměřují na odborné problémové okruhy, jejichž zpracování dosud chybělo, nebo je již zastaralé nebo je obtížně dostupné (zejm. v případě zpracovaných problémových okruhů vycházejících z odborných zahraničních pramenů).

Z hlediska obsahu je v těchto skriptech zpracována problematika dvou nezávislých problémových okruhů pojednávajících o dvou dopravních módech (oborech):

  • mezinárodní letecké dopravě a přepravě (část A),
  • vnitrozemské vodní (říční) osobní přepravě (část B).
Vybrané kapitoly z přepravy a logistiky II (mezinárodní letecká, Air & Sea a vnitrozemská vodní osobní přeprava)
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: