Skripta vydaná v roce 2006

Uvedená skripta už nemusí být dostupná v prodeji

 

Fakulta financí a účetnictví (F1)

 1. Dvořák, P.: Deriváty
  80-245-1033-2, VŠE, 1. vyd., 297 stran, A4
 2. Dvořáková, D., Janhuba, M., Roubíčková, J.: Příklady, úlohy a případové studie pro pro finanční účetnictví
  80-245-0993-8, VŠE, 1. dotisk 1. vyd, 158 stran, A4
 3. Grünwald, R., Korbová, R.: Finanční analýza a plánování podniku
  80-245-0911-3, VŠE, 1. dotisk 1. vyd., 58 stran, A4
 4. Dvořáková, D.: Sbírka příkladů a úloh k úvodu do účetnictví
  80-245-0912-1, VŠE, 1. dotisk 2. vyd., 168 stran, A4
 5. Králíček, Vl., Roubíčková, J.: Případové studie z auditingu
  80-245-1090-1, VŠE, 1. vyd., 100 stran, A4
 6. Cardová, Z.: Účetnictví a daně individuálního podnikatele
  80-245-1096-0, VŠE, 1. vyd., 100 stran, A4
 7. Cardová, Z., Pelák, J.: Finanční účetnictví. Cvičební texty
  80-245-0849-4, SEPTIM TISK Příbram,1. dotisk 2. vyd., 168 stran, A4
 8. Urbánek, V. a kol.: Veřejné finance II. Soubor textů k předmětu
  80-245-0931-8, VŠE, 1. dotisk 1. vyd., 179 stran, A4
 9. Králová, A., Fišerová, M.: Příklady k didaktice ekonomiky a účetnictví – materiály ke cvičení
  80-245-1119-3, VŠE, 1. vyd., 100 stran, A4
 10. Grünwald, R., Holečková, J.: Finanční analýza a plánování podniku
  80-245-1108-8, VŠE, 3. vyd., 182 stran, A4

Fakulta mezinárodních vztahů (F2)

 1. Říchová, B. a kol.: Komparace politických systémů II
  80-245-0757-9, VŠE, 1. dotisk 3. vyd., 230 stran, A4
 2. Tomek, J. a kol.: Economic Issues and Business Skills
  80-245-1014-6, VŠE, 2. vyd., 332 stran, A4
 3. Gullová, S., Müllerová, F.: Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol
  80-245-1021-9, SEPTIM TISK Příbram, 1. vyd., 239 stran, A5
 4. Havlová, R. a kol.: Kulturní pluralita současného světa
  80-245-0987-3, VŠE, 2. vyd., 190 stran, A5
 5. Adamcová, L. a kol.: Úvod do rozvojových studií 80-245-1057-X, VŠE, 1. vyd., 298 stran, A5
 6. Kalínská, E. a kol.: Mezinárodní obchod I
  80-245-1066-9, VŠE, 2. vyd., 118 stran, A4
 7. Marešová, M.: Glossary
  80-245-1067-7, VŠE, 1. vyd., 168 stran, A5
 8. Cihelková, E. a kol.: Světová ekonomika. Základní rysy a tendence vývoje
  80-245-0687-4, VŠE, 2. dotisk 2. vyd., 258 stran, A4
 9. Cihelková, E. a kol.: USA-Japonsko-SRN
  80-245-0594-0, VŠE, 2. dotisk 2. vyd., 136 stran, A4
 10. Vlasák, V. a kol.: Francouzsko-český a česko-francouzský slovník
  80-245-1076-6, VŠE, 1. vydání, 288 stran, A5
 11. Bočánková, M. a kol.: Intercultural Communication ….
  80-245-1081-2, VŠE, 1. vyd., 142 stran, A4
 12. Spirit, M. a kol.: Základy práva
  80-245-0764-1, VŠE, 2. dotisk 2. vyd., 213 stran, A4
 13. Švarc, Z. a kol.: Obchodní právo pro navazující magisterské studium
  80-245-0919-9, VŠE, 1. dotisk 1. vyd., 228 stran, A4
 14. Antošová, A.: Elementary Czech
  80-245-1089-8, VŠE, 3. vyd., 140 stran, A4
 15. Veselý, Z.: Dějiny české zahraniční politiky v datech
  80-245-1099-5, VŠE, 1. vyd., 218 stran, A5
 16. Antošová, A. a kol.: Soubor cvičení k české gramatice
  80-245-1101-0, VŠE, 3. vyd., 70 stran, A4
 17. Plchová, B. a kol.: Zahraniční ekonomické vztahy České republiky
  80-245-1102-9, VŠE, 2., nezm. vyd., 166 stran, A4
 18. Veselý, Z.: Nástin dějin české zahraniční politiky
  80-245-1110-X, VŠE, 3., akt. vyd., 78 stran, A5
 19. Horvátová, M.: Textová cvičebnice ruštiny pro ekonomy III
  80-245-1112-6, VŠE, 1. vyd., 99 stran, A4
 20. Dubský, Z., Beneš, V.: Problémy mezinárodní politiky očima mladých badatelů
  80-245-1122-3, VŠE, 1. vyd., 178 stran, A4
 21. Trávníčková, Z.: Materiály ke studiu mezinárodního práva
  80-245-1115-0, VŠE, 1. vyd., 220 stran, A4
 22. Hlavičková, V. a kol.: Introducción al Espaňol de los Negocios
  80-245-0930-X, VŠE, 1. dot. 1. vyd., 131 stran, A4
 23. Boháček, M.: Základy srovnávacího obchodního práva islámského a Dálného východu
  80-245-0722-6, VŠE, 1. dot. 1. vyd., 104 stran, A5
 24. Němečková, T., Svoboda, D.: Management rozvojových projektů
  80-245-1154-1, VŠE, 1. vyd., 174 stran, A4
 25. Kidlesová, Z. a kol.: Lectures Économiques
  80-245-1145-2, VŠE, 2. vyd., 125 stran, A4
 26. Dubský, Z.: Bezpečnostně-politická dimenze
  80-245-1152-5, VŠE, 1. vyd., 170 stran, A5
 27. Tomek, J. a kol.: Economic Issues and Business Skills
  80-245-1014-6, VŠE, 1. dot. 2. vyd., 332 stran, A4

Fakulta podnikohospodářská (F3)

 1. Šusta, M., Neumaierová, I.: Cvičení ze systémové dynamiky
  80-245-0780-3, VŠE, 1. dotisk 1. vyd., 94 stran, A4
 2. Novák, M., Svobodová, H.: Produktový a provozní management
  80-245-0774-9, VŠE, 2. dotisk 1. vyd., 64 stran, A4
 3. Kubálek, T., Topolová, I.: Textový procesor MS Word
  80-245-1016-2, VŠE, 2. vyd., 170 stran, A4
 4. Kubálek, T., Švecová, L.: Tabulkový program MS Excel
  80-245-0491-X, VŠE, 5. dotisk 1. vyd., 184 stran, A4
 5. Kubálek, T., Kubálková, M.: Prezentační program MS PowerPoint
  80-245-1017-0, VŠE, 2. vyd., 94 stran, A4
 6. Dvořáček, J.: Podnikatel – pracovní sešit
  80-245-1020-0, VŠE, 3. vyd., 100 stran, A4
 7. Koubek, J.: Personální řízení 2, část 1
  80-245-1022-7, VŠE, 2. vyd., 136 stran, A4
 8. Němec, P.: Integrovaná komunikace korporací
  80-245-1027-8, VŠE, 1. vyd., 168 stran, A4
 9. Synek, M.: Ekonomická analýza
  80-245-0603-3, VŠE, 2. dotisk 1. vyd., 80 stran, A4
 10. Vojík, Vl.: Vybrané kapitoly z managementu malých a středních firem
  80-245-0781-1, VŠE, 1. dotisk 2. vyd., 112 stran, A4
 11. Jarošová, E. a kol.: Trénink sociálních a manažerských dovedností
  80-245-0845-1, VŠE, 1. dotisk 2. vyd., 72 stran, A4
 12. Hůlová, M., Jarošová, E.: Metody a techniky v managementu kvality I Pracovní sešit k procvičování metod
  80-245-1030-8, VŠE, 1. vyd., 80 stran, A4
 13. Antušák, E., Kopecký, Z.: Krizový management. Krizová komunikace
  80-245-0945-8, VŠE, 1. dotisk 1. vyd., 92 stran, A4
 14. Stehlík, E. a kol.: Marketingové aplikace
  80-245-0673-4, VŠE, 2. dotisk 2. vyd., 214 stran, A5
 15. Synek, M. a kol.: Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné práce
  80-245-1052-9, VŠE, 1. vyd., 66 stran, A4
 16. Kubálek, T., Kubálková, M.: Manažerská informatika. Program pro tvorbu schémat MS Office Visio verze 2003 CZ
  80-245-1065-0, VŠE,1. vyd., 106 stran, A4
 17. Kubálek, T., Švecová, L.: Manažerská informatika. Databázový systém MS Access 2002 CZ
  80-245-0903-2, VŠE, 1. dotisk 2. vyd., 208 stran, A4
 18. Antušák, E., Kopecký, Z.: Krizový management. Úvod do teorie
  80-245-0951-2, VŠE, 1. dotisk 1. vyd., 98 stran, A4
 19. Antušák, E., Kopecký, Z.: Krizový management. Mezinárodní aspekty
  80-245-0952-0, VŠE, 1. dotisk 1. vyd., 132 stran, A4
 20. Veber, J., Svobodová, H. a kol.: Produktový a provozní management
  80-245-1083-9, VŠE, 2. vyd. 154 stran, A4
 21. Novotný, J. a kol.: Ekonomika a řízení neziskových organizací
  80-245-0792-7, VŠE, 1. dot. l. vyd., 156 stran, A4
 22. Kubálek, T., Kubálková, M.: Manažerská informatika Program pro řízení projektů MS Office Project
  80-245-1077-4, VŠE, 1. vyd., 138 stran, A4
 23. Remtová, K.: Strategie podniku v péči o životní prostředí
  80-245-1086-3, VŠE, 1. vyd., 102 stran, A4
 24. Stehlík, E. a kol.: Základy marketingu
  80-245-0587-8, VŠE, 3. dot. 2. vyd., 220 stran, A5
 25. Malý, V.: Marketingový výzkum. Teorie a praxe
  80-245-0761-7, VŠE, 2. dot. 1. vyd., 182 stran, A4
 26. Bártová, H., Bárta Vl.: Výzkum trhu v německém jazyce
  80-245-0779-X, VŠE, 1. dot. 2. vyd., 216 stran, A4
 27. Surynek, A. a kol.: Zpracování projektu
  80-245-1093-6, VŠE, 2., přeprac. vyd., 96 stran, A4
 28. Novotný, J. a kol.: Ekonomika sportu – vybrané kapitoly
  80-245-0979-2, VŠE, 1. dot. 1. vyd., 118 stran, A4
 29. Dušková, I., Džbánková, Z.: Etická dimenze institucionálních změn II. Praktikum
  80-245-1100-2, VŠE, 1. vyd., 102 stran, A4
 30. Jakubíková, D.: Strategický marketing
  80-245-0902-4, VŠE, 2. dot. 1. vyd., 208 stran, A5
 31. Horová, O.: Ochrana spotřebitele po vstupu do EU
  80-245-1106-1, VŠE, 1. vyd., 186 stran, A4
 32. Dvořáková, Z.: Metody personální práce-cvičebnice
  80-245-1118-5, VŠE, 1. vyd., 95 stran, A4
 33. Neumaierová, I. a kol.: Strategické mapy – případové studie
  80-245-1109-6, VŠE, 1. vyd., 122 stran, A4
 34. Hanáková, E., Matoušek, O.: Hygiena práce
  80-245-1116, VŠE, 1. vyd., 154 stran, A4
 35. Paleček, M. a kol.: Prevence rizik
  80-245-1117-7, VŠE, 1. vyd., 256 stran, A4
 36. Novák, M., Svobodová, H.: Produktový a provozní management. Příklady
  80-245-0774-9, VŠE, 3. dot. 1. vyd., 64 stran, A4
 37. Čaník, P., Řezbová, L., van Zavrel, T.: Metody a nástroje podnikatelské etiky
  80-245-1143-6, VŠE, 2., přeprac. vyd., 124 stran, A4
 38. Novotný, J.: Ekonomika sportu II
  80-245-1144-4, VŠE, 1. vyd., 122 stran, A4
 39. Klečka, J., Matějka, M.: Nové podnikové systémy. Materiály ke cvičení
  80-245-0702-1, VŠE, 2. dot. 1. vyd., 144 stran
 40. Heřman, J. a kol.: Produkční controlling. Příklady a případové studie
  80-245-1075-8, VŠE, 1. vyd., 108 stran

Fakulta informatiky a statistiky (F4)

 1. Kunstová, R.: Užití kancelářských aplikací
  80-245-0733-1, VŠE, 4. dotisk 1. vyd., 100 stran, A4
 2. Řezanková, H., Hronová, S.: Statistická data a databázový systém MS Access
  80-245-1025-1, VŠE, 2. vyd., 82 stran, A4
 3. Hronová, S. a kol.: Příklady z národního účetnictví
  80-245-1024-3, VŠE, 1. vyd., 152 stran, A4
 4. Kunca, T., Vacura, M.: Empirismus a analytická filosofie
  80-245-1023-5, VŠE, 1. vyd., 120 stran, A5
 5. Vlček, M., Vacura, M.: Vybrané texty z politické filosofie. Komentovaná čítanka z filosofie dějin a společnosti
  80-245-1064-2, VŠE, 1. vyd., 98 stran, A4
 6. Langhamrová, J., Kačerová, E.: Demografie. Materiály ke cvičení.
  80-245-1062-6, VŠE, 1. vyd., 400, 92 stran
 7. Fiala, P., Dlouhý, M.: Základy kvantitativní ekonomie a ekonomické analýzy
  80-245-1087-1, VŠE, 1. vyd., 166 stran, A5
 8. Batíková, B. a kol.: Matematika pro 4MM101
  80-245-1097-9, VŠE, 1. vyd., 144 stran, A4
 9. Horný, S.: Počítačová grafika 80-245-1104-5, VŠE, 1. vyd., 179 stran, A4
 10. Fiala, P.: Modely a metody rozhodování
  80-245-0622-X, VŠE, 1. dot. 1. vyd., 292 stran, A5
 11. Batíková, B. a kol.: Matematika pro 4MM101
  80-245-1097-9, Septim Tisk Příbram, 1. dot. 1. vyd., 144 stran, A4
 12. Tichý, V.: Algoritmy
  80-245-1113-4, VŠE, 1. vyd., 190 stran, A4
 13. Šedivá, Z.: Informatika – využívání elektronických informačních zdrojů
  80-245-1132-0, SEPTIM TISK Příbram, 1. vyd., 120 stran, A4
 14. Střížová, V.: Manažerská komunikace – část I a II
  80-245-1134-7, VŠE, 1. vyd., 160 stran, A4
 15. Kahounová, J.: Úvod do teorie odhadu
  80-245-1135-5, VŠE, 1. vyd., 128 stran, A4
 16. Toman, P.: Fenomén myšlení pro manažery
  80-245-1158-4, VŠE, 1. vyd., 112 stran, A5

Fakulta národohospodářská (F5)

 1. Faltus, J., Průcha, V.: Všeobecné hospodářské dějiny 19. a 20. stol.
  80-245-0499-5, VŠE, 3. dotisk 2. vyd., 194 stran, A4
 2. Brožová, D.: Malé dějiny ekonomického myšlení
  80-245-0737-4, VŠE, 1. dotisk 1. vyd., 122 stran, A4
 3. Brožová, D.: Kapitoly z ekonomie trhů práce
  80-245-1120-7, SEPTIM TISK Příbram, 1. vyd., 174 stran, A4
 4. Brožová, D.: Malé dějiny ekonomického myšlení
  80-245-1121-5, VŠE, 2., přeprac. vyd., 140 stran, A4
 5. Heřmanová, E., Patočka, J.: Regionální sociologie, sociologie prostoru a prostředí
  80-245-1151-7, VŠE, 1. vyd., 117 stran, A5

Fakulta managementu (F6)

 1. Bartošová, J.: Základy statistiky pro manažery
  80-245-1019, VŠE JH, 1. vyd., 198 stran, A4
 2. Pevná, J.: Pracovní materiály z financí podniku I
  80-245-1018-9, VŠE JH, 1. vyd., 43 stran, A4
 3. Novotná, E.. Základy sociologie
  80-245-0812-5, VŠE JH, dotisk, 71 stran, A4
 4. Musil, M.: Veřejná ekonomie
  80-245-1048-0, VŠE JH, 1. vyd., 120 stran, A4
 5. Musil, M., Novotná, E., Nový, J.: PR management
  80-248-1047-2, VŠE JH, 1. vyd., 120 stran, A4
 6. Kovář, F.: Strategický management
  80-245-0504-5, VŠE JH, dotisk, 98 stran, A4
 7. Novotná, E.: Manažerská sociologie
  80-245-0927-X, VŠE JH, dotisk, 96 stran, A4

Institut oceňování majetku (IOM)

 1. Dušek, D.: Základy oceňování nemovitostí
  80-245-1061-8, VŠE, 2., upravené vyd., 134 stran, B5
 2. Jurečka, J.: Oceňování ochranné známky jako součásti nehmotného majetku
  80-245-1074-X, VŠE, 1. vyd., 74 stran, B5
 3. Makovec, J.: Oceňování strojů a výrobních zařízení
  80-245-1103-7, VŠE, 1. vyd., 92 stran, B5