Skripta vydaná v roce 2007

Uvedená skripta už nemusí být dostupná v prodeji

 

Fakulta financí a účetnictví (F1)

 1. Veselá, J.: Investování na kapitálových trzích C
  978-80-245-1166-5, VŠE, 1.vyd., 150 stran, A5
 2. Takáčová, H.: Příklady účtování organizačních složek státu, obcí a příspěvkových organizací B
  978-80-245-1167-2, VŠE, 2. vyd., 76 stran, A4
 3. Šoljaková, L. a  kol.: Nákladové účetnictví v příkladech a úlohách B
  978-80-245-1172-6, VŠE, 3. přeprac. vyd., 226 stran, A4
 4. Dvořáková, D. a  kol.: Příklady, úlohy a případové studie pro finanční účetnictví, část I B
  978-80-245-0993-8, VŠE, 2. dotisk 1. vyd., 158 stran, A4
 5. Grünwald, R., Holečková, J.: Finanční analýza a plánování podniku B
  978-80-245-1108-5, VŠE, 1. dotisk 3. vyd., 180 stran, A4
 6. Pelák, J.: Účetnictví v příkladech. Repetitorium k příkladům účetnictví C
  978-80-245-1190-0, VŠE, 1. vyd., 194 stran, A4
 7. Dvořák, P.: Deriváty I
  978-80-245-1033-0, VŠE, 1. dotisk 1. vyd., 297 stran, A4, 200,-
 8. Grünwald, R., Korbová, R.: Finanční analýza a plánování podniku. Sbírka neřešených příkladů B
  978-80-245-1195-5, VŠE, 2., přeprac. vyd., 54 stran, A4
 9. Králová, A., Fišerová, M.: Příklady k didaktice ekonomiky a účetnictví I
  978-80-245-1119-1, VŠE, 1. dotisk 1. vyd., 100 stran, A4
 10. Randáková, M., Bokšová, J., Strouhal, J.: Finanční účetnictví pro podnikatele v příkladech B
  978-80-245-1239-6, VŠE, 1. vyd., 136 stran, A4
 11. Roubíčková, J. a kol.: Finanční účetnictví I. Sbírka řešených příkladů a úloh k procvičení B
  978-80-245-1245-7, VŠE, 1. vyd., 164 stran, A4
 12. Takáčová, H.: Účetnictví neziskových organizací B
  978-80-245-1246-4, VŠE, 1. vyd., 122 stran, A4
 13. Nováková, Š.: Sbírka příkladů a úloh z účetnictví státní správy a samosprávy B
  978-80-245-1269-3, VŠE, 1. vyd., 114 stran, A4
 14. Witzany, J.: International Financial Markets I
  978-80-245-1274-7, VŠE, 1. vyd., 180 stran, A4
 15. Král, B., Šoljaková, L.: Manažerské účetnictví. Případové studie a příklady I
  978-80-245-1297-6, VŠE, 1. vyd., 154 stran, A4
 16. Králová, A., Asztalos, O.: Didaktika ekonomiky I. Díl I
  978-80-245-1312-6, VŠE, 2. vyd., 126 stran, A4
 17. Müllerová, L.: Účetnictví podnikatelů C
  978-80-245-0860-3, VŠE, 1. dot. 1. vyd., 170 stran, A4
 18. Dvořák, P.: Deriváty I
  978-80-245-1033-0, VŠE, 2. dot. 1. vyd., 297 stran, A4
 19. Izák, V.: Fiscal Policy (intermediate course) I
  978-80-245-0716-3, VŠE, 1. dot. 1. vyd., 150 stran, A4

Fakulta mezinárodních vztahů (F2)

 1. Kratochvíl, P.: Slovník teorie mezinárodních vztahů C
  978-80-245-1168-9, VŠE, 1. vyd., 67 stran, A5
 2. Taušer, J.: Měnový kurz v mezinárodním podnikání I
  978-80-245-1165-8, VŠE, 1. vyd., 162 stran, A4
 3. Kalínská, E. a  kol.: Mezinárodní obchod I B
  978-80-245-1066-8, VŠE, 1. dotisk 2. vyd., 118 stran, A4
 4. Spirit, M. a  kol.: Základy práva B
  978-80-245-0764-4, VŠE, 3. dotisk 2. vyd., 213 stran, A4
 5. Peterková, J.: Tvorba diplomové práce I
  978-80-245-0776-7, VŠE, 1. dotisk. 1. vyd., 88 stran, A5
 6. Dvořáková, Vl., Říchová, B.: Komparace politických systémů II C
  978-80-245-0757-6, VŠE, 2. dotisk 3. vyd., 230 stran, A4
 7. Kubišta, V.: Mezinárodní měnové vztahy I
  978-80-245-1182-5, VŠE, 2. vyd., 86 stran, A4
 8. Druláková, R.: Tvorba a analýza zahraniční politiky I
  978-80-245-1184-9, VŠE, 2. přeprac. vyd., 172 stran, A5
 9. Marešová, M.: Glossary B
  978-80-245-1067-7, VŠE, 1. dotisk 1. vyd., 170 stran, A5
 10. Hlavičková, Vl. a kol.: Introduccion Al Espanol De Los Negocios B
  978-80-245-0930-3, VŠE, 2. dotisk 1. vyd., 131 stran, A4
 11. Šabacká, Y. a kol.: The United Nations and Conflict Resolution C
  978-80-245-1225-9, VŠE, 1. vyd., 84 stran, A5
 12. Antošová, A.: Textová cvičebnice češtiny pro zahraniční posluchače VŠE B
  978-80-245-1218-1, VŠE, 4. přeprac. vyd., 118 stran, A4
 13. Machková, H., Taušer, J. a kol.: Mezinárodní konkurenceschopnost podniků po vstupu do EU D
  978-80-245-1228-0, VŠE, 1. vyd., 206 stran, A4
 14. Antošová, A.: Elementary Czech C
  978-80-245-1228-0, VŠE, 1. dot. 3. vyd., 140 stran, A4
 15. Nováková, E.: Deutsch in Politik und Diplomatie C
  978-80-245-1240-2, VŠE, 1. vyd., 171 stran, A4
 16. Švarc, Z., Kotoučová, J.: Ochrana spotřebitelů (vybrané otázky právní úpravy) I
  978-80-245-1262-4, VŠE, 1. vyd., 100 stran, A4
 17. Plchová, B. a kol.: Zahraniční ekonomické vztahy ČR C
  978-80-245-1285-3, VŠE, 3., přeprac. vyd., 154 stran, A4
 18. Indrová, J. a kol.: Mezinárodní cestovní ruch. Vybrané kapitoly I
  978-80-245-1287-7, VŠE, 1. vyd., 92 stran, A4
 19. Kalínská, E. a kol.: Mezinárodní obchod (pro 2MO 301) I
  978-80-245-1299-0, CALAMARUS, 1. vyd., 148 stran, A4
 20. Janáčková, P.: Grammar Guide C
  978-80-245-1294-5, VŠE, 1. vyd., 62 stran, A4
 21. Hlavičková, V. a kol.: Panorama Latinoamericano I
  978-80-245-1305-8, VŠE, 1. vyd., 214 stran, A4

Fakulta podnikohospodářská (F3)

 1. Antušák, E., Kopecký, Z.: Krizový management. Úvod do teorie B
  978-80-245-0951-8, VŠE, 2. dotisk 1. vyd., 98 stran, A4, 82,-
 2. Antušák, E., Kopecký, Z.: Krizový management. Krizová komunikace B
  978-80-245-0945-7, VŠE, 2. dotisk 1. vyd., 92 stran, A4, 79,-
 3. Stehlík, E. a  kol.: Základy marketingu B
  978-80-245-1169-6, VŠE, 3. vyd., 220 stran, A5, 79,-
 4. Hrůzová, H. a  kol.: Manažerské rozhodování. Cvičebnice s řešenými příklady M
  978-80-245-1175-7, VŠE, 3. vyd., 182 stran, B5, 81,-
 5. Hůlová, M., Jarošová, E.: Metody a techniky v managementu kvality 1. Prac. sešit k procvičování metod I
  978-80-245-1030-9, VŠE, 1. dotisk 1. vyd., 80 stran, A4
 6. Hůlová, M., Jarošová, E.: Statistické metody v managementu kvality, environmentu a  bezpečnosti M
  978-80-245-0691-3, VŠE, 1. dotisk 3. vyd., 119 stran, A4
 7. Scholleová, H. a  kol.: Podniková ekonomika 2. Sbírka příkladů B
  978-80-245-0869-6, VŠE, 2. dotisk 1. vyd., 138 stran, A4
 8. Krameš, J.: Makroekonomie. Základní kurz B
  978-80-245-1176-4, VŠE, 1. vyd., 192 stran, A4
 9. Vojík, Vl.: Vybrané kapitoly z managementu malých a středních firem II I
  978-80-245-1177-1, VŠE, 1. vyd., 156 stran, A4
 10. Synek, M. a kol.: Jak psát bakalářské, diplomové a jiné písemné práce C
  978-80-245-1212-9, VŠE, 2., přeprac. vyd., 66 stran, A4
 11. Jakubíková, D.: Strategický marketing I
  978-80-245-0902-0, VŠE, 3. dotisk 1. vyd., 208 stran, A5
 12. Bártová, H., Bárta, Vl., Koudelka, J.: Chování spotřebitele a výzkum trhu I
  978-80-245-0778-1, VŠE, 2. dotisk 2. vyd., 244 stran, A4
 13. Hrůzová, H., Richter, J., Švecová, L.: Manažerské rozhodování – cvičebnice I
  978-80-245-1175-7, VŠE, 1. dot. 3. vyd., 184 stran, B5
 14. Srpová, J. a kol.: Sbírka příkladů z managementu a podnikání B
  978-80-245-1215-0, VŠE, 1. vyd., 112 stran, A4
 15. Srpová, J. a kol.: Sbírka případových studií z podnikání malých a středních firem I
  978-80-245-1249-5, VŠE, 1. vyd., 76 stran, A4
 16. Bártová, H., Bárta, Vl.: Marktforschung in deutscher Sprache I
  978-80-245-1244-0, VŠE, 3., přeprac. vyd., 194 stran, A4
 17. Indrová, J. a kol.: Cestovní ruch (základy) C
  978-80-245-1252-5, VŠE, 1. vyd., 120 stran, A4
 18. Srpová, J. a kol.: Podnikatelský plán I
  978-80-245-1263-1, VŠE,1. vyd., 242 stran, A4
 19. Mareš, D.: Kooperativní strategie – klastry a podnikatelské sítě C
  978-80-245-1264-8, VŠE, 1. vyd., 94 stran, A4
 20. Černá, J., Johnová, R. a kol.: Arts Marketing – marketing umění a kulturního dědictví B
  978-80-245-1276-1, VŠE, 1. vyd., 244 stran, A4
 21. Vojík, Vl.: Vybrané kapitoly z managementu malých a středních podniků I I
  978-80-245-1248-8, VŠE, 3., přeprac. vyd., 298 stran, A4
 22. Koudelka, J. a kol.: Spotřebitel (chování spotřebitele a jeho výzkum) B
  978-80-245-1275-4, Calamarus, 1. vyd., 254 stran, A4
 23. Boukal, P. a kol.: Ekonomika a financování neziskových organizací B
  978-80-245-1293-8, VŠE, 1. vyd., 110 stran, A4
 24. Stehlík, E. a kol.: Základy marketingu B
  978-80-245-1169-6, VŠE, 1. dot. 3. vyd., 220 stran, A5
 25. Koudelka, J. a kol.: Případové studie z e spotřebního marketingu I
  978-80-245-1306-5, VŠE, 1. vyd., 116 stran, A4
 26. Vávra, O. a kol.: Praktické marketingové aplikace B
  978-80-245-1307-2, VŠE, 1. vyd., 196 stran, A4
 27. Pek, T.: Financování provozu, údržby a opravy památek C
  978-80-245-1309-6, VŠE, 1. vyd., 116 stran, A4

Fakulta informatiky a statistiky (F4)

 1. Fischer, J., Zelený, M.: Příklady ze sociálněhospodářské statistiky B
  978-80-245-1170-2, VŠE, 2., přeprac. vyd., 106 stran, A4
 2. Batíková, B. a  kol.: Matematika pro 4MM101 s aplikačními příklady B
  978-80-245-1173-3, VŠE, 2., přeprac. vyd., 184 stran, A4
 3. Jirků, P., Vejnarová, J.: Formální logika – neformální výklad základů formální logiky C
  978-80-245-0974-7, VŠE, 1. dotisk 2. vyd., 162 stran, A4
 4. Svatá, V.: Audit informačního systému I
  978-80-245-0975-4, VŠE, 1. dotisk 1. vyd., 168 stran, A4
 5. Jablonský, J.: Programy pro matematické modelování B
  978-80-245-1178-8, VŠE, 1. vyd., 260 stran, A5
 6. Kunstová, R.: Užití kancelářských aplikací B
  978-80-245-0733-0, VŠE, 5. dotisk 1. vyd., 100 stran, A4
 7. Svatá, V.: Projektové řízení v podmínkách ERP systémů I
  978-80-245-1183-2, VŠE, 2., přeprac. vyd., 140 stran, A4
 8. Kahounová, J., Bílková, D.: Počet pravděpodobnosti B
  978-80-245-0714-9, VŠE, 2. dotisk 2. vyd., 153 stran, A4
 9. Batíková, B., a  kol.: Matematika pro 4MM101 s aplikačními příklady B
  978-80-245-1201-3, VŠE, 3., přeprac. vyd., 184 stran, A4
 10. Buchalcevová, A., Pitka, L.: Vývojové prostředí NETBEANS I
  978-80-245-1206-8, VŠE, 1. vyd., 124 stran, A4
 11. Vlček, M., Vacura, M.: Vybrané texty z politické filosofie II B
  978-80-245-1205-1, VŠE, 1. vyd., 110 stran, A4
 12. Langhamrová, J., Kačerová, E.: Demografie – materiály ke cvičení B
  978-80-245-1224, VŠE, 2., přeprac. vyd., 92 stran, A4
 13. Hebák, P.: Pravděpodobnostní rozhodování v ekonomických situacích B, I
  978-80-245-1247-1, VŠE, 2. vyd., 100 stran, A4
 14. Svatá, Vl.: Information Systems Management I
  978-80-245-1257-0, VŠE, 1. vyd., 108 stran, A4
 15. Střížová, Vl. a kol.: Systémové pojetí (hospodářské) organizace B
  978-80-245-1265-5, VŠE, 1. vyd., 240 stran, A4
 16. Fábry, J.: Matematické modelování B
  978-80-245-1266-2, VŠE, 1. vyd., 146 stran, A5
 17. Dlouhý, M., Fiala, P.: Úvod do teorie her I
  978-80-245-1273-0, VŠE, 1. vyd., 114 stran, A5
 18. Benáčanová, H.: Tvorba aplikací v MS EXCEL, 1. část možnosti MS EXCEL C
  978-80-245-1271-6, VŠE, 1. vyd., 166 stran, A4
 19. Buchalcevová, A., Pavlíčková, J., Pavlíček, L.: Základy softwarového inženýrství. Materiály ke cvičení B
  978-80-245-1270-9, VŠE, 1. vyd., 222 stran, A4
 20. Pavlíček, A.: Nová média a web 2.0 I
  978-80-245-1273-0, VŠE, 1. vyd., 118 stran, A5
 21. Mildeová, S. a kol.: Tvorba manažerských simulátorů B
  978-80-245-1286-0, VŠE, 1. vyd., 156 stran, A4

Fakulta národohospodářská (F5)

 1. Vejchodská. E.: Ekonomika a politika městského životního prostředí I
  978-80-245-1241-9, VŠE, 1. vyd., 176 stran, A5
 2. Zajíček, M., Zeman, K.: Kapitoly z Chicagské ekonomické školy: Ronald Harry Coase I
  978-80-245-1261-7, VŠE, 1. vyd., 124 stran, A4
 3. Tegze, M.: Organizace trhů a odvětví C
  978-80-245-1292-1, VŠE, 1. vyd., 62 stran, A4
 4. Heřmanová, E., Patočka, J.: Regionální sociologie, sociologie prostoru a protředí II B
  978-80-245-1304-1, VŠE, 1. vyd., 142 stran, A5
 5. Hlaváček, J.: Mezinárodní environmentální právo a ochrana životního prostředí I
  978-80-245-1296-9, VŠE, 1. vyd., 234 stran, A5
 6. Dvořák, A. a kol.: Kapitoly z ekonomie přírodních zdrojů a oceňování životního prostředí I
  978-80-245-1253-2, VŠE, 1. vyd., 196 stran, A5
 7. Vojáček, O., Kreuz, J.: Firma a životní prostředí I
  978-80-245-1254-9, VŠE, 1. vyd., 264 stran, A5

Fakulta managementu (F6)

 1. Hejda, J. a kol.: Vybraná témata kriminalistiky a trestního práva M
  978-80-245-1163-4, SEPTIM TISK Příbram, 1. vyd., 252 stran, B5
 2. Bartošová, I.: Modelování v ekonomii
  978-80-245-1162-7, VŠE JH, 1. vyd., 35 stran
 3. Stejskalová, I., Zmrhalová, A.: Cvičební texty z účetnictví I
  978-80-245-1174-0, VŠE JH, 1. vyd., 125 stran, A4
 4. Komárková, L., Komárek, A., Bína, V.: Základy analýzy dat a statistického úsudku s příklady v R
  978-80-245-1227-3, VŠE JH, 1. vyd., 54 stran
 5. Komárková, L., Komárek, A.: Statistická analýza závislosti s příklady v R
  978-80-245-1226-6, VŠE JH, 1. vyd., 62 stran
 6. Hiršová, M.: Manažerská psychologie 978-80-245-0928-0, VŠE JH, dotisk, 101 stran

Institut oceňování majetku (IOM)

 1. Čada, K.: Oceňování nehmotného majetku I
  978-80-245-1187-0, VŠE, 2., přeprac. vyd., 110 stran, B5
 2. Zazvonil, Z.: Odhad hodnoty pozemků I
  978-80-245-1211-2, VŠE, 1. vyd., 201 stran, A5
 3. Mařík, M., Maříková, P.: Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku I
  978-80-245-1242-6, VŠE, 1. vyd., 242 stran, B5
 4. Zazvonil, Z.: Odhad hodnoty pozemků I
  978-80-245-1211-2, VŠE. 1. dot. 1. vyd., 202 stran, A5
 5. Makovec, M.: Oceňování strojů a výrobních zařízení I
  9789-80-245-1103-0, VŠE, 1. dot. 1. vyd., 92 stran, B5
 6. Hačkajlová, L.: Rozpočty ve výstavbě I
  978-80-245-0921-1, VŠE, 1. dot. 1. vyd., 116 stran, B5
 7. Jurečka, J.: Oceňování ochranné známky s případovými studiemi I
  978-80-245-1303-4, VŠE, 2. přeprac. vyd., 125 stran, B5