Skripta vydaná v roce 2004

Uvedená skripta už nemusí být dostupná v prodeji

 

Fakulta financí a účetnictví (F1)

 1. Cardová, Z., Pelák, J.: Finanční účetnictví – cvičební texty
  80-245-0512-6, 1. dotisk 1. vydání, 176 stran
 2. Fibírová, J.: Nákladové účetnictví (Manažerské účetnictví I)
  80-245-0212-7, 2. dotisk 2. vydání, 348 stran
 3. Dvořáková, D.: Sbírka příkladů a úloh k úvodu do účetnictví
  80-245-0142-2, 4. dotisk 1. vydání, 166 stran
 4. Grünwald, R., Holečková, J.: Finanční analýza a plánování podniku
  80-245-0684-X, 2. vydání, 182 stran
 5. Izák, V.: Fiscal Policy (intermediate course)
  80-245-0716-1, 1. vydání, 150 stran
 6. Suchá, M.: Jak řídit podnik informačními nástroji MFG/PRO
  80-245-0540-1, 1. dotisk 1. vydání, 84 stran
 7. Pospíšilová, M.: Řízení průmyslového podniku v počítačovém prostředí
  80-245-0726-9, 2., nezměněné vydání, 127 stran
 8. Cardová, Z.: Účetnictví individuálního podnikatele
  80-245-0727-7, 1. vydání, 73 stran
 9. Králová, A., Asztalos, O.: Didaktika ekonomiky 1. díl
  80-245-0482-7, 1. dotisk 1. vydání, 162 stran
 10. Holínská, E.: Vybraná témata z nákladového účetnictví
  80-245-0327-1, 1. dotisk 1. vydání, 156 stran
 11. Fibírová, J.: Nákladové účetnictví (Manažerské účetnictví)
  80-245-0746-3, 3., přepracované vydání, 374 stran
 12. Grünwald, R., Holečková, J.: Finanční analýza a plánování podniku
  80-245-0684-X, 1. dotisk, 2. vydání, 182 stran
 13. Šoljaková, L. a kol.: Nákladové účetnictví v příkladech a úlohách
  80-245-0744-7, 1. vydání, 211 stran
 14. Takáčová, H.: Příklady účtování organizačních složek států a obcí a příspěvkových organizací
  80-245-0485-5, 1. dotisk 1. vydání, 76 stran

Fakulta mezinárodních vztahů (F2)

 1. Veselý, Z.: Nástin dějin české zahraniční politiky
  80-245-0658-0, 1. vydání, 78 stran
 2. Veselý, Z.: Prameny a literatura k dějinám české zahraniční politiky
  80-245-0659-9, 1. vydání, 50 stran
 3. Gullová, S., Müllerová, F., Šroněk, I.: Společenský styk, obchodní a diplomatický protokol
  80-245-0664-5, 2., přepracované vydání, 217 stran
 4. Ullrichová, I., Niklesová, D.: Ukázky testů z anglického a německého jazyka k přijímacím zkouškám na VŠE
  80-245-0479-0, 1. dotisk třetího vydání, 42 stran
 5. Švarc, Z. a kol.: Obchodní právo
  80-245-0542-8, březen 2004, 1. dotisk 2. vydání, 72 stran
 6. Karpová, E.: Vývoj ekonomik střední a východní Evropy v letech 1991 až 2003
  80-245-0674-2, 1. vydání, 44 stran
 7. Priesolová, J.: Francouzsky od začátku (Úvod k Základům francouzštiny pro ekonomy)
  80-245-0676-9, 2. vydání, 51 stran
 8. Anfilov, M., Hutarová, M.: Dialogy obchodního jednání v ruštině
  80-245-0682-3, 2. vydání, 103 stran
 9. Cihelková, E. a kol.: Světová ekonomika – základní rysy a tendence vývoje
  80-245-0687-4, 2. vydání, 258 stran
 10. Švarc, Z. a kol.: Srovnávací obchodní právo I.
  80-245-0688-2, 2. vydání, 140 stran
 11. Novák, M.: Formy a řešení úpadku
  80-245-0710-2, 1. vydání, 85 stran
 12. Pravdová, M., Velíšková, O.: Základy francouzštiny pro ekonomy
  80-245-0705-6, 3. vydání, 357 stran
 13. Boháček, M.: Základy srovnávacího obchodního práva islámského a Dálného východu
  80-245-0722-6, 1. vydání, 103 stran
 14. Anfilov, M., Horvátová, M.: Ruština pro ekonomy II. Odborné texty
  80-245-0747-1, 2. vydání, 95 stran
 15. Balcar, M.: Sbírka cvičení k ruské gramatice
  80-245-0760-9, 3. vydání, 99 stran
 16. Balcar, M.: Ruská gramatika v kostce
  80-245-0759-5, 3. vydání, 79 stran
 17. Antošová, A.: Textová cvičebnice češtiny pro zahraniční posluchače VŠE
  80-245-0748-X, 3. vydání, 96 stran
 18. Machková, H. a kol.: České podnikatelské subjekty a vnitřní trh EU
  80-245-0796-X, 1. vydání, 210 stran
 19. Karpová, E.: Vývoj ekonomik střední a východní Evropy v letech 1991-2003
  80-245-0804-4, 2., přepracované vydání, 79 stran
 20. Soušková, M., Spirit, M.: Pracovní právo
  80-245-0767-6, 2. přepracované, 218 stran
 21. Spirit, M. a kol.: Základy práva
  80-245-0764-1, 2., přepracované vydání, 214 stran
 22. Zemanová, Š. a kol.: Lidská dimenze mezinárodní politiky
  80-245-0769-2, 1. vydání, 260 stran
 23. Peterková, J.: Tvorba diplomové práce
  80-245-0776-5, 1. vydání, 88 stran
 24. Pačesová, Vl.: 10 lekcí češtiny pro pokročilé zahraniční studenty
  80-245-0801-X, 1. vydání, 50 stran
 25. Hlavičková, V. a kol.: Španělština I. (1. a 2. část + slovník)
  80-245-0751-X, 3. vydání, 382 stran
 26. Říchová, B. a kol.: Komparace politických systémů II
  80-245-0757-9, 3., přepracované vydání, 230 stran
 27. Indrová, J. a kol.: Cestovní ruch
  80-245-0799-4, 1. vydání, 114 stran
 28. Dvořáková, Vl., Cabada, L. a kol.: Komparace politických systémů III
  80-245-0806-0, 2., přepracované vydání, 330 stran
 29. Ullrychová, I., Niklesová, D.: Ukázky testů z anglického a německého jazyka k přijímacím zkouškám na VŠE
  80-245-0479-0, 2. dotisk 3. vydání, 42 stran
 30. Herzmann, J. a kol.: Výzkum efektivnosti komerční komunikace
  80-245-0789-7, 1. vydání, 92 stran
 31. Eichler, J.: Mezinárodní bezpečnostní vztahy
  80-245-0790-0, 1. vydání, 160 stran
 32. Volenec, O.: Ohniska napětí a konflikty v Africe
  80-245-0813-3, 1. vydání, 25 stran
 33. Neumann, P.: Společná zemědělská politika EU: vznik, vývoj a reformy mezinárodní komparace
  80-245-0814-1, 1. vydání, 66 stran
 34. Brůžek, A.: Aktuální otázky sv. ek. Evropská měnová unie a Česká republika
  80-245-0820-6, 1. vydání, 30 stran
 35. Kochan, J. a kol.: Komparace zemí světa podle vybraných ukazatelů
  80-245-0819-2, 1. vydání, 53 stran

Fakulta podnikohospodářská (F3)

 1. Kubálek, T., Dotlačil, J.: Manažerská informatika. MS FrontPage verze 2002 CZ. Tvorba WWW stránek
  80-245-0342-5, 2. dotisk 1. vydání, 114 stran
 2. Kubálek, T., Švecová, L.: Manažerská informatika. Databázový program MS Access 2002 CZ
  80-245-0519-3, 1. dotisk 1. vydání, 208 stran
 3. Kubálek, T., Topolová, I.: Manažerská informatika. Textový procesor MS Word
  80-245-0503-7, 2. dotisk 1. vydání, 169 stran
 4. Kubálek, T., Švecová, L.: Manažerská informatika. Tabulkový program MS Excel 2002 CZ
  80-245-0491-X, 2. dotisk 1. vydání, 184 stran
 5. Kubálek, T., Kubálková, M.: Manažerská informatika. Prezentační program MS PowerPoint
  80-245-0432-4, 2. dotisk 1. vydání, 94 stran
 6. Antušák, E., Kopecký, Z.: Úvod do teorie krizového managementu.
  80-245-0548-7, 1. dotisk 2. vydání, 98 stran
 7. Antušák, E., Kopecký, Z.: Základy teorie krizového managementu II.
  80-245-0552-5, 1. dotisk 1. vydání, 132 stran
 8. Krauseová, J.: Finanční řízení firmy
  80-245-0416-2, 2. dotisk 1. vydání, 82 stran
 9. Bártová, H., Bárta, V., Koudelka, J.: Chování spotřebitele a výzkum trhu
  80-245-0410-3, 1. dotisk 1. vydání, 209 stran
 10. Stehlík, E. a kol.: Marketingové aplikace
  80-245-0673-4, 2. vydání, 212 stran
 11. Boukal, P., Mikovcová, H., Scholleová, H.: Podniková ekonomika 1. Sbírka příkladů
  80-245-0679-3, 1. vydání, 140 stran
 12. Bártová, H.: Výzkum trhu v německém jazyce 1. část
  80-245-0435-9, 1. dotisk 1. vydání, 48 stran
 13. Hůlová, M., Jarošová, E.: Statistické metody v managementu kvality, environmentu a bezpečnosti
  80-245-0251-8, 3. vydání, 119 stran
 14. Horová, O.: Ochrana spotřebitele
  80-245-0690-4, 2. vydání, 136 stran
 15. Klečka, J., Matějka, M.: Nové podnikové systémy – materiály ke cvičením
  80-245-0702-1, 1. vydání, 143 stran
 16. Zelený, L.: Rozvoj dopravy ve světě
  80-245-0671-8, 1. vydání, 128 stran
 17. Provazník, Vl., Komárková, R.: Motivace pracovního jednání
  80-245-0703-X, 2. vydání, 128 stran
 18. Stehlík, E. a kol.: Základy marketingu
  80-245-0587-8, 1. dotisk 2. vydání, 220 stran
 19. Synek, M.: Ekonomická analýza
  80-245-0603-3, 1. dotisk 1. vydání, 79 stran
 20. Mikovcová, H., Scholleová, H., Kopalová, H.: Podniková ekonomika 3. Sbírka příkladů
  80-245-0709-9, 1. vydání, 157 stran
 21. Lang, H.: Theory and Practice of Cost Analysis
  80-245-0712-9, 2. vydání, 74 stran
 22. Lang, H.: Kostenrechnung in Theorie und Praxis
  80-245-0715-3, 2. vydání, 74 stran
 23. Kubálek, T., Topolová, I.: Manažerská informatika Textový procesor MS Word verze 2002 CZ
  80-245-0503-7, 3. dotisk 1. vydání, 170 stran
 24. Kubálek, T., Švecová, L.: Manažerská informatika Tabulkový program MS Excel verze 2002 CZ
  80-245-0491-X, 3. dotisk 1. vydání, 184 stran
 25. Hrůzová, H. a kol.: Manažerské rozhodování (cvičebnice s řeš. příklady)
  80-245-0486-5, 1. dotisk 2. vydání, 182 stran,
 26. Veber, J.: Environmentální management
  80-245-0336-0, 1. dotisk 1. vydání, 94 stran
 27. Boukal, P. a kol.: Podniková ekonomika I. Sbírka příkladů
  80-245-0679-3, 1. dotisk 1. vydání, 140 stran
 28. Mikovcová, H. a kol.: Podniková ekonomika 3. Sbírka příkladů
  80-245-0709-9, 1. dotisk 1. vydání, 157 stran
 29. Malý, V.: Marketingový výzkum – teorie a praxe
  80-245-0761-7, 1. vydání, 181 stran
 30. Krauseová, J.: Finanční řízení firmy
  80-245-0800-1, 2. vydání, 74 stran
 31. Vojík, V.: Vybrané kapitoly z managementu malých a středních podniků
  80-245-0781-1, 2., přepracované vydání, 112 stran
 32. Bártová, H. a kol.: Výzkum trhu v německém jazyce
  80-245-0779-X, 2. přepracované vydání, 215 stran
 33. Neumaierová, I. a kol.: Cvičení ze systémové dynamiky
  80-245-0780-3, 1. vydání, 94 stran
 34. Beroušek, P. a kol.: Organizace práce v podniku
  80-245-0782-X, 1. vydání, 113 stran
 35. Eisler, J.: Ekonomika dopravních služeb a podnikání v dopravě
  80-245-0772-2, 1. vydání, 151 stran
 36. Novák, M., Svobodová, H.: Produktový a provozní management
  80-245-0774-9, 1. vydání, 64 stran
 37. Urban, J.: Projekty řízení lidských zdrojů
  80-245-0773-0, 1. vydání, 102 stran
 38. Kislingerová, E., Hnilica, J.: Měření výkonnosti podniku případová studie
  80-245-0785-4, 1. vydání, 96 stran
 39. Novotný, J. a kol.: Ekonomika a řízení neziskových organizací
  80-245-0792-7, 1. vydání, 156 stran
 40. Bártová, H., Bárta, V., Koudelka, J.: Chování spotřebitele a výzkum trhu
  80-245-0778-1, 2., přepracované vydání, 243 stran
 41. Veber, J. a kol.: Produktový a provozní management
  80-245-0611-4, 1. dotisk 1. vydání, 153 stran
 42. Veber. J.: Management kvality a environmentu
  80-245-0765-X, 2. vydání, 157 stran

Fakulta informatiky a statistiky (F4)

 1. Jarošová, E., Pecáková, I.: Příklady k předmětu Statistika B
  80-245-0680-7, 2. vydání, 221 stran
 2. Henzler, J.: Vybrané problémy z matematické analýzy
  80-245-0685-8, 1. vydání, 206 stran
 3. Kahounová, J., Bílková, D.: Počet pravděpodobností
  80-245-0714-5, 2. vydání, 154 stran
 4. Buchalcevová, A.: Úvod do programování v Delphi
  80-245-0740-4, 1. vydání, 149 stran
 5. Palovská, H.: Databáze jako informační zdroj pro uživatele
  80-245-0720-X, 1. vydání, 87 stran
 6. Jarošová, E. a kol.: Příklady k předmětu Statistika A
  80-245-0730-7, 2. vydání, 197 stran
 7. Arltová, M. a kol.: Statgraphics Plus for Windows
  80-245-0731-5, 2. vydání, 91 stran
 8. Kunstová, R.: Užití kancelářských aplikací
  80-245-0733-1, 1. vydání, 100 stran
 9. Sklenák, V. a kol.: Informační systémy v podniku
  80-245-0736-6, 1. vydání, 76 stran
 10. Pecáková, I. a kol.: Pořizování a vyhodnocování dat ve výzkumech veřejného mínění
  80-245-0753-6, 3. vydání, 145 stran
 11. Hebák, P. a kol.: Praktikum k výuce matematické statistiky II. Testování hypotéz
  80-245-0721-8, 2. vydání, 280 stran
 12. Horný, S.: Vizuální komunikace firem
  80-245-0762-5, 1. vydání, 134 stran
 13. Arltová, M. a kol.: Analýza ekonomických časových řad s příklady
  80-245-0777-3, 2. vydání, 148 stran
 14. Jarošová, E. a kol.: Příklady k předmětu Statistika A
  80-245-0730-7, 1. dotisk 2. vydání, 197 stran
 15. Jarošová, E., Pecáková, I.: Příklady k předmětu Statistika B
  80-245-0680-7, 1. dotisk 2. vydání, 222 stran
 16. Vlček, M.: Úvod do religionistiky. Přehled dějin náboženského myšlení
  80-245-0768-4, 1. vydání, 162 stran
 17. Pour, J.: Informační systémy a elektronické podnikání
  80-245-0783-8, 2. vydání, 204 stran
 18. Kunstová, R.: Užití kancelářských aplikací
  80-245-0733-1, 1. dotisk 1. vydání, 100 stran
 19. Šedivá, Z.: Aplikace počítačové grafiky. Materiály ke cvičením
  80-245-0795-1, 1. vydání, 100 stran
 20. Svatá, V.: Projektování řízení v podmínkách ERP systémů
  80-245-0803-6, 2. vydání, 116 stran
 21. Fischer, J., Zelený, M.: Příklady ze sociálněhospodářské statistiky
  80-245-0802-8, 1. vydání, 105 stran
 22. Pavlíčková, J., Pavlíček, L.: Vývoj klient/server aplikací v Javě
  80-245-0791-9, 1. vydání, 94 stran
 23. Chlapek, D., Chocholatý, D.: Řízení projektů IS/ICT
  80-245-0808-8, 1. vydání, 158 stran
 24. Lagová, M., Jablonský, J.: Lineární modely
  80-245-0816-8, 1. vydání, 288 stran

Fakulta národohospodářská (F5)

 1. Brožová, D.: Malé dějiny ekonomického myšlení
  80-245-0737-4, 1. vydání, 124 stran
 2. Průcha, V., Faltus, V.: Všeobecné hospodářské dějiny 19. a 20. stol.
  80-245-0499-5, 1. dotisk 2. vydání, 194 stran
 3. Šíma, J.: Ekonomie a právo
  80-245-0749-8, 1. vydání, 207 stran
 4. Šíma, J. a kol.: Tržní přístup k ochraně životního prostředí
  80-245-0766-8, 1. vydání, 87 stran
 5. Šťastný, D.: Mezinárodní obchod. Teorie a politika
  80-245-0805-2, 1. vydání, 150 stran

Fakulta managementu (F6)

 1. Štrach, P. a kol.: Kompendium mezinárodního managementu
  80-245-0662-9, 1. vydání, 118 stran
 2. Stuchlý, J.: Statistické metody pro manažerské rozhodování
  80-245-0153-8, 1. dotisk 1. vydání, 188 stran
 3. Hesková, M.: Marketingové komunikace a případové studie
  80-245-0675-0, 1. vydání, 164 stran
 4. Hejda, J.: Úvod do občanského práva
  80-245-0704-8, 1. vydání, 211 stran
 5. Sedláková, J.: Vybrané problémy sociální politiky
  80-245-0729-3, 1. vydání, 56 stran
 6. Krbová, J.: Územní aspekty veřejných financí studijní distanční opora
  80-245-0742-0, 1. vydání, 77 stran
 7. Krbová, J.: Soubor případových studií z finančního managementu územní samosprávy
  80-245-0743-9, 1. vydání, 73 stran
 8. Musil, : Mezinárodní organizace
  80-245-0741-2, 1. vydání, 89 stran
 9. Stejskalová, I.: Účetnictví příspěvkových organizací. Distanční učební text
  80-245-0592-4, 1. dotisk 1. vydání, 70 stran
 10. Dvořák, P.: Vybrané problémy hospodářské politiky
  80-245-0793-5, 1. vydání, 164 stran
 11. Bartošová, J.: Mikro a makroekonomické úlohy řešené pomocí programu Derive 5
  80-245-0758-7, 1. vydání, 85 stran
 12. Krbová, J.: Veřejná správa – postavení, funkce a organizace
  80-245-0811-7, 1. vydání, 74 stran
 13. Černý, J.: Operační výzkum
  80-245-0794-3, 1. vydání, 65 stran
 14. Novotná, E.: Základy sociologie
  80-245-0812-5, 1. vydání, 70 stran
 15. Novotná, E.: Lokální ankety
  80-245-0829-X, 1. vydání, 55 stran

Institut oceňování majetku (IOM)

1. Grünwald, R.: Finanční analýza pro oceňování podniku
80-245-0700-5, 1. vydání, 79 stran
2. Dušek, D.: Základy oceňování nemovitostí
80-245-0728-5, 1. vydání, 113 stran