Skripta vydaná v roce 2005

Uvedená skripta už nemusí být dostupná v prodeji

 

Fakulta financí a účetnictví (F1)

 1. Dvořáková, D.: Sbírka příkladů a úloh k úvodu do účetnictví
  80-245-0142-2, VŠE, leden 2005, 5. dotisk 1. vydání, 166 stran, A4
 2. Cardová, Z., Pelák, J.: Finanční účetnictví – cvičební texty
  80-245-0849-4, SEPTIM TISK, únor 2005, 2. vydání, 168 stran, A4
 3. Šoljaková, L. a kol.: Nákladové účetnictví v příkladech a úlohách
  80-245-0744-7, VŠE, únor 2005, 1. dotisk 1. vydání, 211 stran, A4
 4. Nováková, Šť.: Účetnictví příspěvkových organizací
  80-245-0851-6, VŠE, březen 2005, 2. vydání, 96 stran, A4
 5. Nováková, Šť.: Účetnictví organizačních složek státu a obcí
  80-245-0853-2, VŠE, březen 2005, 3. vydání, A4
 6. Müllerová, L.: Účetnictví podnikatelů. Fyzické osoby, obchodní společnosti.
  80-245-0860-5, VŠE, duben 2005, 1. vydání, 168 stran, A4
 7. Dvořáček, J.: Pedagogika pro učitele odborných předmětů
  80-245-0886-9, VŠE, červen 2005, 1. vydání, 304 stran, A4
 8. Šoljaková, L. a kol.: Nákladové účetnictví v příkladech a úlohách
  80-245-0920-2, SEPTIM TISK Příbram, září 2005, 2. vydání, 211 stran, A4
 9. Fibírová, J. a kol.: Nákladové účetnictví (Manažerské účetnictví I)
  80-245-0746-3, VŠE, září 2005, 1. dotisk 3., přeprac. vydání, 360 stran, A4
 10. Dvořáková, D.: Sbírka příkladů a úloh k úvodu do účetnictví
  80-245-0912-1, VŠE, září 2005, 2. vydání, 165 stran, A4
 11. Grünwald, R., Korbová, R.: Finanční analýza a plánování podniku
  80-245-0911-3, VŠE, říjen 2005, 1. vydání, 60 stran, A4
 12. Urbánek, V. a kol.: Veřejné finance II. Soubor textů k předmětu
  80-245-0931-8, VŠE, říjen 2005, 1. vydání, 179 stran, A4
 13. Veselá, J.: Burzy a burzovní obchody. Výchozí texty ke studiu
  80-245-0939-3, VŠE, prosinec 2005, 1. vydání, 190 stran, A5
 14. Dvořáková, D., Janhuba, M., Roubíčková, J.: Příklady, úlohy a případové studie pro finanční účetnictví
  80-245-0993-8, VŠE, prosinec 2005, 1. vydání, 158 stran, A4

Fakulta mezinárodních vztahů (F2)

 1. Kalínská, E. a kol.: Mezinárodní obchod I
  80-245-0600-9, VŠE, leden 2005, 1. dotisk 1. vydání, 118 stran, A4
 2. Plchová, B. a kol.: Česká republika a Evropská unie
  80-245-0452-9, VŠE, únor 2005, 1. dotisk 1. vydání, 134 stran, A4
 3. Plchová, B. a kol.: Zahraniční ekonomické vztahy ČR
  80-245-0608-4, VŠE, únor 2005, 1. dotisk 1. vydání, 168 stran, A4
 4. Lehmannová, Z.: Kulturní pluralita v současném světě
  80-245-0073-6, VŠE, únor 2005, 2. dotisk 1. vydání, 142 stran, A5
 5. Veselý, Z.: Nástin dějin české zahraniční politiky
  80-245-0844-3, VŠE, únor 2005, 2. vydání, 77 stran, A5
 6. Cihelková, E. a kol.: Světová ekonomika – základní rysy a tendence vývoje
  80-245-0687-4, VŠE, březen 2005, 1. dotisk 2. vydání, 258 stran, A4
 7. Cihelková, E. a kol.: USA- Japonsko- SRN
  80-245-0594-0, VŠE, březen 2005, 1. dotisk 2. vydání, 136 stran, A4
 8. Gullová, S., Šroněk, I., Müllerová, F.: Společenský styk, obchodní a diplomatický protokol
  80-245-0664-5, VŠE, březen 2005, 1. dotisk 2. vydání, 218 stran, A5
 9. Dvořáková, Vl. a kol.: Komparace politických systémů I
  80-245-0534-7, VŠE, březen 2005, 1. dotisk 3. vydání, 266 stran, A4
 10. Hrala, V.: Geografie cestovního ruchu
  80-245-0858-3, VŠE, duben 2005, 3. vydání, 110 stran, A4
 11. Hrala, V. a kol.: Geografie světového hospodářství. Vybrané kapitoly
  80-245-0857-5, SEPTIM TISK, duben 2005, 4. vydání, 194 stran, A4
 12. Boháček, M.: Základy anglo-amerického obchodního práva. Srovnávací obchodní právo II.
  80-245-0865, VŠE, duben 2005, 1. dotisk 1. vydání, 169 stran, A5
 13. Švarc, Z. a kol.: Obchodní právo
  80-245-0542-8, VŠE, květen 2005, 2. dotisk 2. vydání, 172 stran, A4
 14. Mlejnková, L. a kol.: Služby veřejného stravování
  80-245-0870-2, VŠE, duben 2005, 1. vydání, 102 stran, A4
 15. Druláková, R.: Vnitřní bezpečnost Evropské unie. Prostor svobody, bezpečnosti a práva
  80-245-0877-X, VŠE, červen 2005, 1. vydání, 164 stran, A5
 16. Horvátová, M.: Rusko-česká a česko-ruská ekonomická lexika
  80-245-0856-7, VŠE, srpen 2005, 1. vydání, 157 stran, A5
 17. Marešová, M.: Anglicko-český slovník
  80-245-0905-9, VŠE, září 2005, 1. vydání, 82 stran, A5
 18. Prieselová, J.: Francouzsky od začátku
  80-245-0676-9, VŠE, září 2005, 1. dotisk 2. vydání, 51 stran, A5
 19. Švarc, Z. a kol.: Obchodní právo pro navazující magisterské studium
  80-245-0919-9, SEPTIM TISK, říjen 2005, 1. vydání, 228 stran, A4
 20. Kubišta, V.: Mezinárodní měnové vztahy
  80-245-0616-5, VŠE, říjen 2005, 1. dotisk 1. vydání, 86 stran, A4
 21. Hlavičková, V. a kol.: Ukázky testů z francouzštiny, španělštiny a italštiny pro přij. zkoušky
  80-245-0929-6, VŠE, říjen 2005, 2. vydání, 36 stran, A5
 22. Ullrichová, I., Niklesová, D. a kol.: Ukázky testů z anglického a německého jazyka pro přij. zkoušky
  80-245-0935-0, VŠE, říjen 2005, 4. vydání, 42 stran, A5
 23. Pravdová, M., Velíšková, O.: Základy francouzštiny pro ekonomy
  80-245-0705-6, VŠE, listopad 2005, 1. dotisk 3. vydání, 357 stran, A4
 24. Hlavičková, V. a kol.: Introducción al Espaňol de los Negocios
  80-245-0930-X, VŠE, listopad 2005, 1. vydání, 131 stran, A4
 25. Spirit, M. a kol.: Základy práva
  80-245-0762-5, VŠE, listopad 2005, 1. dotisk 2. vydání, 214 stran, A4
 26. Hlavičková, V. a kol.: Španělština I (1. a 2. část + slovník)
  80-245-0751-X, VŠE, prosinec 2005, 1. dotisk 3. vydání, 382 stran, A4
 27. Chvátalová, I. a kol.: Základy veřejného práva
  80-245-0934-2,VŠE, listopad 2005, 1. vydání, 146 stran, A4
 28. Vilímková, O.: Základy jazyka Kečua
  80-245-0936-9, VŠE, prosinec 2005, 1. vydání, 126 stran, A5
 29. Hlavičková, V. a kol.: Lecturas Económicas Espaňolas
  80-245-0938-5, VŠE, prosinec 2005, 2. vydání, 302 stran, A4
 30. Šauer, J.: Německá otázka v evropské politice
  80-245-0940-7, VŠE, prosinec 2005, 1. vydání, 246 stran, A5
 31. Horvátová, M.: Textová cvičebnice ruštiny pro ekonomy
  80-245-0950-4, VŠE, prosinec 2005, 1. vydání, 88 stran, A4
 32. Dvořáková, V. a kol.: Komparace politických systémů I
  80-245-0964-4, SEPTIM TISK Příbram, prosinec 2005, 4., přeprac. vydání, 264 stran, A4
 33. Bednářová, D.: Cestovní ruch – odborné německo-české názvosloví
  80-245-1008-1, VŠE, leden 2005, 1. vydání, 76 stran, A5

Fakulta podnikohospodářská (F3)

 1. Kubálek, T., Topolová, I.: MS Word 2002 CZ
  80-245-0503-7, VŠE, únor 2005, 4. dotisk 1. vydání, 170 stran, A4
 2. Kubálek, T., Švecová, L.: Tabulkový program MS Excel 2002 CZ
  80-245-0491-X, VŠE, únor 2005, 4. dotisk 1. vydání, 184 stran, A4
 3. Kubálek, T., Švecová, L.: Databázový program Access 2002 CZ
  80-245-0519-3, VŠE, únor 2005, 2. dotisk 1. vydání, 208 stran, A4
 4. Kubálek, T. Kubálková, M.: Prezentační program MS PowerPoint 2002 CZ
  80-245-0432-4, VŠE, únor 2005, 3. dotisk 1. vydání, 94 stran, A4
 5. Kubálek, T., Dotlačil, J.: Tvorba www stránek, MS FrontPage 2002 CZ
  80-245-0839-7, VŠE, únor 2005, 2. vydání, 114 stran, A4
 6. Jarošová, E. a kol.: Trénink sociálních a manažerských dovedností
  80-245-0845-1, VŠE, únor 2005, 2. vydání, 72 stran, A4
 7. Hůlová, M. a kol.: Zbožíznalství vybraných komodit
  80-245-0846-X, VŠE, březen 2005, 2. vydání, A4
 8. Hůlová, M. a kol.: Statistické metody v managementu kvality a environmentu Pracovní sešit k procvičování
  80-245-0848-6, VŠE, březen 2005, 3. vydání, A4
 9. Stehlík, E. a kol.: Marketingové aplikace
  80-245-0673-4, VŠE, březen 2005, 1. dotisk 2. vydání, 214 stran, A5
 10. Klečka, J., Matějka, M.: Nové podnikové systémy. Materiály ke cvičením
  80-245-0702-1, VŠE, duben 2005, 1. dotisk 1. vydání, 143 stran
 11. Scholleová, H.: Reálné opce
  80-245-0868-0, VŠE, duben 2005, 1. vydání, 101 stran
 12. Scholleová, H.a kol.: Podniková ekonomika 2. Sbírka příkladů
  80-245-0869-9, VŠE, duben 2005, 1. vydání, 138 stran
 13. Mládková, L.: Management znalostí
  80-245-0878-8, VŠE, květen 2005, 1. vydání, 191 stran, A4
 14. Hubinková, Z.: Psychologie a sociologie ekonomického chování
  80-245-0889-3, VŠE, květen 2005, 2., přepracované vydání, 228 stran, A4
 15. Hnilica, J.: Risk management v nefinanční firmě
  80-245-0896-6, VŠE, červen 2005, 1. vydání, 101 stran, A4
 16. Jakubíková, D.: Strategický marketing
  80-245-0902-4, VŠE, září 2005, 1. vydání, 208 stran, A5
 17. Kubálek, T., Švecová, L.: Manažerská informatika MS Access verze 2002
  80-245-0903-2, VŠE, září 2005, 2. vydání, 208 stran, A4
 18. Kubálek, T., Kubálková, M.: Manažerská informatika MS PowerPoint
  80-245-0432-4, VŠE, září 2005, 4. dotisk 1. vydání, 94 stran, A4
 19. Eisler, J.: Ekonomika dopravních služeb a podnikání v dopravě
  80-245-0772-2, VŠE, září 2005, 1. dotisk 1. vydání, 152 stran, A4
 20. Novák, M., Svobodová, H.: Produktový a provozní management. Příklady
  80-245-0774-9, VŠE, říjen 2005, 1. dotisk 1. vydání, 64 stran, A4
 21. Stehlík, E. a kol.: Základy marketingu
  80-245-0587-8, VŠE, listopad 2005, 2. dotisk 2. vydání, 220 stran, A5
 22. Boukal, P., Mikovcová, H., Scholleová, H.: Podniková ekonomika 1. Sbírka příkladů
  80-245-0679-3, SEPTIM TISK Příbram, listopad 2005, 2. dotisk 1. vydání, 142 stran, A4
 23. Malý, V.: Marketingový výzkum. Teorie a praxe
  80-245-0761-7, VŠE, listopad 2005, 1. dotisk 1. vydání, 182 stran, A4
 24. Bártová, H., Bárta, V., Koudelka, J.: Chování spotřebitele a výzkum trhu
  80-245- 0778-1, VŠE, 1. dotisk 2. vydání, 243 stran, A4
 25. Mikovcová, H. a kol.: Podniková ekonomika 3. Sbírka příkladů
  80-245-0709-9, VŠE, listopad 2005, 2. dotisk 1. vydání, 157 stran, A4
 26. Jakubíková, D.: Strategický marketing
  80-245-0902-4, VŠE, listopad 2005, 1. dotisk 1. vydání, 208 stran, A5
 27. Scholleová, H. a kol.: Podniková ekonomika 2. Sbírka příkladů
  80-245-0869-9, VŠE, listopad 2005, 1. dotisk 1. vydání,
 28. Hrůzová, H. a kol.: Manažerské rozhodování. Cvičebnice
  80-245-0486-3, listopad 2005, 2. dotisk 2. vydání, 182 stran, B5
 29. Antušák, E., Kopecký, Z.: Krizový management. Krizová komunikace
  80-245-0945-8, VŠE, prosinec 2005, 1. vydání, 92 stran, A4
 30. Dušková, L.: Pracovní vztahy
  80-245-0946-6, VŠE, prosinec 2005, 1. vydání, 90 stran, A4
 31. Heřman, J.: Oceňování nemovitostí
  80-245-0947-4, VŠE, prosinec 2005, 1. vydání, 174 stran, A4
 32. Antušák, E., Kopecký, Z.: Krizový management. Úvod do teorie
  80-245-0951-2, VŠE, prosinec 2005, 1. vydání, 98 stran, A4
 33. Antušák, E., Kopecký, Z.: Krizový management. Mezinárodní aspekty
  80-245-0952-0, VŠE, prosinec 2005, 1. vydání, 132 stran, A4
 34. Džbánková, Z., Dušková, I.: Etická dimenze institucionálních změn (vybrané problémy)
  80-245-0961-X, VŠE, prosinec 2005, 1. vydání, 124 stran, A4
 35. Kleibl, J. a kol.: Personální řízení 2, část 2.
  80-245-0960-1, VŠE, prosinec 2005, 2. vydání, 94 stran, A4
 36. Veber, J., Svobodová, H. a kol.: Produktový a provozní management
  80-245-0611-4, VŠE, prosinec 2005, 2. dotisk 1. vydání, 154 stran, A4
 37. Kryšpín, L.: Ekonomika procesně řízených organizací
  80-245-0965-2, VŠE, prosinec 2005, 1. vydání, 54 stran, A4
 38. Eisler, J.: Ekonomika dopravních služeb a podnikání v dopravě. Cvičebnice
  80-245-0966-0, VŠE, prosinec 2005, 1. vydání, 107 stran
 39. Heřman, J. a kol.: Produkční controlling. Vybrané kapitoly
  80-245-0968-7, VŠE, prosinec 2005, 1. vydání, 143 stran, A4
 40. Heřman, J.: Oceňování majetku
  80-245-0967-9, VŠE, prosinec 2005, 1. vydání, 149 stran, A4
 41. Matějka, M., Matějka, M.: Management by ROI
  80-245-0969-5, VŠE, prosinec 2005, 1. vydání, 324 stran, A4
 42. Srpová, J. a kol.: Sbírka příkladů a případových studií k managementu
  80-245-0978-4, VŠE, prosinec 2005, 2., přepracované vydání, 126 stran, A4
 43. Novotný, J. a kol.: Ekonomika sportu
  80-245-0979-2, VŠE, prosinec 2005, 1. vydání, 118 stran, A4
 44. Čaník, P., Řezbová, L., van Zavrel, T.: Metody a nástroje podnikatelské etiky
  80-245-0980-6, VŠE, prosinec 2005, 1. vydání, 86 stran, A4

Fakulta informatiky a statistiky (F4)

 1. Horný, St.: Digitální fotografie a její zpracování
  80-245-0797-8, VŠE, únor 2005, 1. vydání, 156 stran, A4
 2. Jílek, J. a kol.: Nástin sociálněhospodářské statistiky
  80-245-0840-0, VŠE, únor 2005, 2., přeprac. vydání, 265 stran, A4
 3. Kunstová, R.: Užití kancelářských aplikací
  80-245-0733-1, VŠE, únor 2005, 2. dotisk 1. vydání, 100 stran, A4
 4. Jarošová, E. a kol.: Příklady k předmětu Statistika B
  80-245-0680-7, VŠE, březen 2005, 2. dotisk 2. vydání,  A4
 5. Fiala, T.: Výpočty aktuárské demografie v tabulkovém procesoru
  80-245-0821-4, VŠE, březen 2005, 1. vydání, 177 stran, A4
 6. Koschin, F.: Demografie poprvé
  80-245-0859-1, SEPTIM TISK Příbram, duben 2005, 2. vydání, 122 stran, A4
 7. Kunstová, R.: Užití kancelářských aplikací
  80-245-0733-1, VŠE, červen 2005, 3. dotisk 1. vydání, 100 stran, A4
 8. Řezanková, H.: Analýza kategoriálních dat
  80-245-0926-1, VŠE, říjen 2005, 1. vydání, 99 stran, A4
 9. Střížová, V.: Organizace, informace, management
  80-245-0924-5, VŠE, říjen 2005, 1. vydání, 168 stran, A4
 10. Střížová, V.: Manažerská komunikace
  80-245-0923-7, VŠE, říjen 2005, 2. vydání, 72 stran, A4
 11. Kahounová, J., Bílková, D.: Počet pravděpodobnosti
  80-245-0714-5, VŠE, listopad 2005, 1. dotisk 2. vydání, 153 stran, A4
 12. Benáčanová, H.: Tvorba aplikací v MS Excel. Materiály ke cvičení
  80-245-0953-9, VŠE, prosinec 2005, 1. vydání, 114 stran, A4
 13. Koschin, F.: Kapitoly z ekonomické demografie
  80-245-0959-8, VŠE, prosinec 2005, 1. vydání, 52 stran, A4
 14. Pavlíčková, J., Pavlíček, L.: Úvod do Javy
  80-245-0963-6, VŠE, prosinec 2005, 1. vydání, 228 stran, A4
 15. Jirků, P., Vejnarová, J.: Formální logika. Neformální výklad základů formální logiky
  80-245-0974-1, VŠE, prosinec 2005, 2. vydání, 162 stran, A4
 16. Svatá, V.: Audit informačního systému
  80-245-0975-X, VŠE, prosinec 2005, 1. vydání, 168 stran, A4
 17. Fiala, P.: Modely produkčních systémů
  80-245-0985-7, VŠE, prosinec 2005, 1. vydání, 232 stran, A4
 18. Kastl, J.: Informační a komunikační systémy
  80-245-0988-1, VŠE, prosinec 2005, 2. vydání, 186 stran, A4
 19. Langhamrová, J. a kol.: Základy demografie. Příručka ke cvičením
  80-245-0962-8, VŠE, prosinec 2005, 1. vydání, 72 stran, A4
 20. Dlouhý, M. a kol.: Simulace pro ekonomy
  80-245-0973-3, VŠE, prosinec 2005, 2., přeprac. vydání, 152 stran, A4
 21. Chlapek, D. a kol.: Vývoj informačních systémů
  80-245-0977-6, VŠE, prosinec 2005, 1. vydání, 162 stran, A4

Fakulta národohospodářská (F5)

 1. Zajíček, M.: Vybrané kapitoly z makroekonomické analýzy
  80-245-0861-3, VŠE, duben 2005, 1. vydání, 92 stran, A4
 2. Grospič, J., Svoboda, K.: Místní právní předpisy a jejich tvorba
  80-245-0892-3, VŠE, září 2005, 1. vydání, 138 stran, A4
 3. Tříska, D.: K některým možnostem optimalizace smlouvy a závazkových vztahů
  80-245-0916-4, VŠE, září 2005, 1. vydání, 207 stran, A5
 4. Faltus, J., Průcha, V.: Všeobecné hospodářské dějiny 19. a 20. století
  80-245-0499-5, VŠE, říjen 2005, 2. dotisk 2. vydání, 194 stran, A4
 5. Stellner, F. a kol.: Výběrová bibliografie k hospodářským a sociálním dějinám 20. stol.
  80-245-0949-0, VŠE, prosinec 2005, 1. vydání, 112 stran, A5
 6. Vorlíček, J., Vostrovská, Z.: Úvod do hospodářské a sociální politiky
  80-245-0954-7, VŠE, prosinec 2005, 1. vydání, 96 stran, A5
 7. Mildeová, S.: Informatika životního prostředí. Cvičebnice
  80-245-0867-2, VŠE, leden 2005, 1. vydání, 155 stran, A4
 8. Durdisová, J.: Ekonomika zdraví
  80-245-0998-9, VŠE, leden 2005, 1. vydání, 229 stran, A5

Fakulta managementu (F6)

 1. Pokorný, P., Machalová, J.: Geografické informační technologie pro manažery
  80-245-0864-8, VŠE JH, duben 2005, 1. vydání, 116 stran, A4
 2. Musil, M.: Masmédia a publicita
  80-245-0872-9, VŠE JH, květen 2005, 1. vydání, 74 stran, A4
 3. Malechová a kol.: Deutsch in der Wirtschaft
  80-245-0925-3, VŠE JH, září 2005, 1. vydání, 79 stran, A4
 4. Novotná, E.: Manažerská sociologie
  80-245-0927-X, VŠE JH, říjen 2005, 1. vydání, 96 stran, A4
 5. Hiršová, M.: Manažerská psychologie
  80-245-0928-8, VŠE JH, říjen 2005, 1. vydání, 99 stran, A4
 6. Hesková, M. a kol.: Marketingová komunikace a přímý marketing
  80-245-0995-4, VŠE JH, prosinec 2005, 1. vydání, 182 stran
 7. Krbová, J.: Veřejná správa. Postavení, funkce a organizace
  80-245-0811-7, VŠE JH, prosinec 2005, 1. dotisk 1. vydání, 76 stran

Institut oceňování majetku (IOM)

 1. Šantrůček, J.: Pohledávky, jejich cese a hodnota
  80-245-0873-7, SEPTIM TISK Příbram, 2., přeprac. vydání, 198 stran, B5
 2. Hačkajlová, L.: Rozpočtování ve výstavbě
  80-245-0921-0, SEPTIM TISK Příbram, listopad 2005, 1. vydání, 116 stran, B5