Ceny Nakladatelství Oeconomica 2021

Vedení Vysoké školy ekonomické v Praze a Nakladatelství Oeconomica při příležitosti zasedání Kolegia rektorky předalo dne 9. listopadu 2021 výroční ceny Nakladatelství Oeconomica autorům, resp. vedoucím autorských kolektivů komerčně úspěšných titulů v kategoriích publikace, skripta, e-knihy.

FFÚ
Ing. Marek Jošt, Ph.D.
Nestátní neziskové organizace – právní úprava, účetnictví, audit, transparentnost
(1. vydání)

FMV
Mgr. Halka Čapková, Ph.D., a kolektiv
New English for Business and Economics. Student´s Book
(1. vydání)

FPH      
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA – PhDr. Karel Červený, MBA, MSc.
Kreativní metody v inovacích
(1. vydání)

FIS
Ing. Martin Potančok, Ph.D. – doc. Ing. Jan Pour, CSc. – Bc. Veronika Chramostová
Business analytika v praxi
(1. vydání)

NF
doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc., a kolektiv
Základní proměny české ekonomiky v uplynulém čtvrtstoletí
(1. vydání)

FM
Vzhledem k datu předání vydala FM poslední tištěnou prodejnou publikaci v roce 2017.

FFÚ
doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc. – Ing. Jiří Pelák, Ph.D., a kolektiv
Účetnictví I. Sbírka příkladů a úloh k procvičení
(2. přepracované vydání)

FMV
PhDr. Jaroslav Březina, Ph.D., a kolektiv
Fachsprache Wirtschaft Neu 1
(1. dotisk 1. vydání)

FPH
Ing. Hana Svobodová, Ph.D. – Ing. Vlastimil Mejdrech, Ph.D.
Provozní management – příklady
(4. vydání)

FIS
prof. Ing. Hana Řezanková, CSc. – Ing. Tomáš Löster, Ph.D. – Ing. Zdeněk Šulc, Ph.D.
Úvod do statistiky
(1. dotisk 2. přepracovaného vydání)

NF
Poslední tištěná prodejná skripta vydala NF v roce 2017.

FM
prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. – Ing. Petra Kozáková, Ph.D.
Sbírka úloh pro Manažerskou ekonomiku
(1. vydání)

doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D., a kolektiv (FFÚ)
Manažerské účetnictví I. – případové studie a příklady (pro kurzy 1MU305 a 1MU211)
(1. vydání v elektronické podobě)

Výroční ceny Nakladatelství_PUBLIKACE

Výroční ceny Nakladatelství_SKRIPTA

Výroční ceny Nakladatelství_E-KNIHA