Sto let financí a účetnictví na území České republiky

Autor / editor: Vítek Leoš a kolektiv
Rok vydání: 2018
ISBN: 978-80-245-2286-9
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 304
Fakulta: FFU
Dostupnost: nedostupné

Anotace:
Kniha vydaná Fakultou financí a účetnictví VŠE v Praze při příležitosti stého výročí vzniku Československa přibližuje vývoj financí a účetnictví na území nynější České republiky v průběhu posledních sta let.
Autorský kolektiv se věnuje celkovému ekonomickému a společenskému vývoji na našem území, který vytvořil rámec pro změny v navazujících dílčích oblastech. Autoři detailně popisují a analyzují proměny bankovnictví, pojišťovnictví a kapitálových trhů. V dalších kapitolách je podrobně představen vývoj účetnictví, který navázal na stav v období Rakousko-Uherska a následně prošel, zejména v období centrálně plánované ekonomiky a její transformace, mnohými peripetiemi.
Kniha věnuje pozornost rovněž vývoji středoškolského a vysokoškolského vzdělávání v ekonomické a finančně-účetní oblasti v posledních sto letech. Závěrečná část je věnována veřejným financím v oblasti zdanění, sociálního pojištění a vojenských výdajů před druhou světovou válkou.
Autory publikace jsou zkušení akademičtí pracovníci Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, kteří se dlouhodobě věnují otázkám účetnictví a financí, včetně jejich historického vývoje.
Úvodní kapitolu napsal Dr. D. Váňa, pracovník Národohospodářské fakulty VŠE.

Sto let financí a účetnictví na území České republiky
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: