Hospodářská politika Spojených států amerických a Německa 1933–1939 (e-kniha)

Autor / editor: Johnson Zdenka
Rok vydání: 2017
ISBN: 978-80-245-2221-0 (e-kniha)
Vydání: 1. vydání v elektronické podobě (2017)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 372
Fakulta: NF
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:
Odborná publikace představuje analýzu, zhodnocení a komparaci vybraných oblastí hospodářské politiky Spojených států amerických a Německa mezi lety 1933–1939 s kontextuálním přesahem do období 20. let, Velké hospodářské krize a druhé světové války. Na základě důkladné analýzy určených cílů, nástrojů a zamýšlených i nezamýšlených dopadů jejich fiskálních politik, měnových politik a zahraničně-obchodních politik lze konstatovat, že i hospodářské politiky Spojených států amerických a Německa byly do značné míry překvapivě podobné.

Hospodářská politika Spojených států amerických a Německa 1933–1939 (e-kniha)
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: