Elektronické publikování (PDF, EPUB, MOBI, AZW)

 

PDF
Pro vědecké publikace obsahující grafy, tabulky, obrázky nebo rovnice je doporučován formát PDF. Čtenářům jeho procházení usnadní množství interaktivních prvků: záložky, hypertextové odkazy, tlačítka. Formát PDF je vhodnější pro použití na větších zobrazovacích zařízeních jako je PC či notebook.

UKÁZKA E-KNIHY VE FORMÁTU PDF (Otevře většina mobilních zařízení. Na PC lze číst např. v Adobe Reader.)

 

EPUB
Výhodou jednosloupcového formátu EPUB je schopnost optimalizovat obsah v závislosti na velikosti displeje zobrazovacího zařízení. Text včetně obrázků a dalších objektů se automaticky rozloží (přelije) na stránce.

UKÁZKA E-KNIHY VE FORMÁTU E-PUB (Otevře většina mobilních zařízení. Prohlížení na PC: Adobe Digital Editions, Google Play Books apod.)

 

MOBI, AZW
Tyto formáty jsou primárně podporované čtečkami Amazon Kindle. Bez problémů je lze otevřít i v aplikaci Calibre.

UKÁZKA E-KNIHY VE FORMÁTU MOBI
UKÁZKA E-KNIHY VE FORMÁTU AZW3