Vilímková Olga a kolektiv: América Latina Hoy

Sborník – NEPRODEJNÉ

 

ISBN  978-80-245-2337-8

 
Editor Vilímková Olga a kolektiv
Počet stran  170
Jazyk španělština, čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2019