Cabada Ladislav: Volby do Evropského parlamentu jako volby druhého řádu: reflexe voleb v nových členských zemích EU ze středovýchodní Evropy 11/2010

Sborník – NEPRODEJNÉ

 

ISBN  978-80-245-1718-6

 
Editor Ladislav Cabada
Počet stran  28
Jazyk čeština, angličtina
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2010
Dostupnost http://vz.fmv.vse.cz/wp-content/uploads/11_2010.pdf