Antal Jarolím: Laboratoř Evropské unie 1/2019

Sborník sylabů nejlepších diplomových prací s tematikou Evropské unie

Sborník – NEPRODEJNÉ

 
Editor Jarolím Antal 
Formát C5
Počet stran  118
Jazyk čeština, angličina
Rok vydání 2019
Dostupnost
https://ces.vse.cz/wp-content/uploads/banner/302/NA%CC%81HLED_Laborator_1_2019.pdf
Vydavatelé:
Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
    TISKOVÁ VERZE ISBN 978-80-245-2336-1
    VERZE PDF ISBN 978-80-245-2340-8
Evropská komise, Úřad pro publikace
    Linguistic version Media/Volume Catalogue number ISBN DOI
    24 BOOK TISKOVÁ VERZE/
Volume_01
JM-03-19-662-24-C 978-92-76-10932-7 10.2775/783
    24 PDF VERZE PDF/
Volume_01
JM-03-19-662-24-N 978-92-76-10933-4 10.2775/944266