Skripta 2019

Fakulta financí a účetnictví (F1)
 1. Müllerová, L.; Šindelář, M.: Účetnictví obchodních společností v různých právních formách
  ISBN 978-80-245-2304-0, VŠE, 1. vydání, 180 stran, A4, 239 Kč     B
 2. Dušek, D.: Základy oceňování nemovitých věcí
  ISBN 978-80-245-2110-7, VŠE, 2. dotisk 1. vydání, 156 stran, A4, 201 Kč     I
 3. Svoboda, M.: Příklady z účetnictví státní správy a samosprávy
  ISBN 978-80-245-2307-1, VŠE, 1. vydání, 86 stran, 112 Kč     B
 4. Roubíčková, J.; Pelák, J. a kol.: Účetnictví I. – Sbírka příkladů a úloh k procvičení
  ISBN 978-80-245-2128-2, VŠE, třetí dotisk 1. vydání, 102 stran, 65 Kč     B
 5. Zelenka, V.; Zelenková, M.: Konsolidovaná účetní závěrka – Příklady a úlohy k procvičení
  ISBN 978-80-245-2256-2, VŠE, první dotisk 3. přepracovaného vydání, 238 stran, 226 Kč     M
 6. Holečková, L.; Krpálková Krelová, K.: Presentation and Communication Skills in English Language
  for Finance and Accounting
  ISBN 978-80-245-2328-6, VŠE, 1. vydání, 72 stran, 150 Kč     B, M
 7. Králová, A.; Berková, K.; Fišerová, M.: Podnikové praktikum – Materiály ke cvičení
  ISBN 978-80-245-2275-3, VŠE, první dotisk 3. rozšířeného vydání, 140 stran, A4, 193 Kč     B, M
 8. Žárová, M.; Peprníčková, M.; Vašek, L.; Vácha, P.: Essentials of Financial Accounting for Non-Specialists
  ISBN 978-80-245-2187-9, VŠE, třetí dotisk 1. vydání, 78 stran, 200 Kč     B
Fakulta mezinárodních vztahů (F2)
 1. Horvátová, M.: Ekonomické texty v ruštině pro studenty VŠE
  ISBN 978-80-245-2151-0, VŠE, 2. dotisk 1. vydání, 96 stran, A4, 216 Kč     B
 2. Horvátová, M., Celunova, J.: Obchodní jednání a reálie v ruštině
  ISBN 978-80-245-2100-8, VŠE, 1. dotisk 1. vydání, 114 stran, A4, 175 Kč     B
 3. Antošová, A.: Elementary Czech – One-semester Course for Foreign Students
  ISBN 978-80-245-2134-3, VŠE, 4. dotisk 6. vydání, 150 stran, A4, 181 Kč     B
 4. Kidlesová, Z.; Priesolová, J.: Kapitoly z francouzské mluvnice pro ekonomy
  ISBN 978-80-245-2250-0, VŠE, 1. dotisk 2. přepracovaného vydání, 162 stran, A4, 248 Kč     B, M
 5. Březina, J.; Drmlová, D.; Antoňová, Ch. a kolektiv: Fachsprache Wirtschaft Neu 1
  ISBN 978-80-245-2321-7, VŠE, 1. vydání, 158 stran, A4, 223 Kč     B
 6. Hedvábná, I.: English for Arts Management
  ISBN 978-80-245-2323-1, VŠE, 1. vydání, 154 stran, A4, 208 Kč     B
 7. Březina, J.; Drmlová, D.; Antoňová, Ch. a kolektiv: Fachsprache Wirtschaft Neu 1
  ISBN 978-80-245-2321-7, VŠE, první dotisk 1. vydání, 158 stran, A4, 223 Kč    B
Fakulta podnikohospodářská (F3)
 1. Svobodová, H.; Mejdrech, V.: Provozní management – příklady
  ISBN 978-80-245-2227-2, VŠE, 2. dotisk 3. vydání, 98 stran, 137 Kč     B
Fakulta informatiky a statistiky (F4)
 1. Řezanková, H.; Löster, T.; Šulc, Z.: Úvod do statistiky
  ISBN 978-80-245-2301-9, VŠE, 2. přepracované vydání, 128 stran, A4, 162 Kč     B
 2. Potančok, M.; Radváková, V.; Uhlík, A.: Podpora komunikace týmové práce – Slack & Trello. Metodická příručka.
  ISBN 978-80-245-2310-1, VŠE, 1. vydání, 40 stran, zdarma ke stažení     B, M
 3. Chlapek, D.; Kučera, J.; Palovská, H.: Datové modelování a návrh relační databáze – Sbírka řešených úloh
  ISBN 978-80-245-2331-6, VŠE, 1. vydání, 168 stran, zdarma ke stažení     B, M
 4. Řezanková, H.; Löster, T.; Šulc, Z.: Úvod do statistiky
  ISBN 978-80-245-2301-9, VŠE, první dotisk 2. přepracovaného vydání, 128 stran, 162 Kč     B
 5. Fischer, J.; Jeřábková, V.; Petkovová, L.; Ptáčková, V.; Švarcová, P.: Základní metody statistického srovnávání
  ISBN 978-80-245-2342-2, VŠE, 1. vydání, 88 stran, zdarma ke stažení     B
 6. Vencovský, F.: Nástroje pro tvorbu, správu a nasazování aplikací
  ISBN 978-80-245-2341-5, VŠE, 1. vydání, 104 stran, zdarma ke stažení     B
Fakulta managementu (F6)
 1. Hejda, J.; Balounová, R.: Právo 1
  ISBN 978-80-245-2326-2, VŠE, 1. vydání, 92 stran, 160 Kč     B


Zkratky:

B  – určeno pro bakalářské studium
C  – určeno pro celoškolské studium
– určeno pro doktorské studium
I   – určeno pro inženýrské studium
M – určeno pro magisterské studium