Ceny 2020

Vedení Vysoké školy ekonomické v Praze a Nakladatelství Oeconomica při příležitosti Akademického pléna dne 27. února 2020 předalo výroční ceny Nakladatelství Oeconomica autorům, resp. vedoucím autorských kolektivů komerčně úspěšných titulů.

  1. místo

Mgr. Halka Čapková, Ph.D. a kolektiv

English for Business and Economics. Student´s Book (2. a 3. dotisk 1. vydání)

 

  1. místo

Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D.

Makroekonomické modely pro měnovou analýzu (1. vydání)

 

  1. místo

doc. Ing. Zora Říhová, CSc. a kolektiv

Úvod do IT Governance (1. vydání)

  1. místo

doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc. a kolektiv

Účetnictví I. – sbírka příkladů a úloh k procvičení (2.  a 3. dotisk 1. vydání)

 

  1. místo

Ing. Monika Randáková, Ph.D. a kolektiv

Finanční účetnictví v České republice po 1. 1. 2016 (1.  vydání)

 

  1. místo

PhDr. Jaroslav Březina, Ph.D.  a kolektiv

Fachsprache Wirtschaft Neu 1 (1. vydání)

Ceny Nakladatelství_2020