Ceny 2019

Vedení Vysoké školy ekonomické v Praze a Nakladatelství Oeconomica při příležitosti zasedání Kolegia rektorky dne 19. března 2019 předalo výroční ceny Nakladatelství Oeconomica autorům, resp. vedoucím autorských kolektivů komerčně úspěšných titulů.

  1. místo

Mgr. Halka Čapková, Ph.D. a kolektiv

English for Business and Economics. Student´s Book (1. a 2. dotisk 1. vydání)

 

  1. místo

prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.

Mezinárodní management (3. přepracované vydání)

 

  1. místo

Ing. Jana Pevná, Ph.D.

Vybrané kapitoly z finančního řízení firmy (1. vydání)

  1. místo

doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc. a kolektiv

Účetnictví I. – sbírka příkladů a úloh k procvičení (2. dotisk 1. vydání)

 

  1. místo

doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D. – prof. Ing. Jana Fibírová, CSc. –  doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.

Manažerské účetnictví I. – případové studie a příklady (3. přepracované vydání)         

 

  1. místo

doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc.  a kolektiv

Závěrečné testy z Účetnictví I. (1. vydání)

Ceny Nakladatelství 2019