Ceny 2019

Vedení Vysoké školy ekonomické v Praze a Nakladatelství Oeconomica při příležitosti zasedání Kolegia rektorky dne 19. března 2019 předalo výroční ceny Nakladatelství Oeconomica autorům, resp. vedoucím autorských kolektivů komerčně úspěšných titulů.

Publikace

  1. místo

Mgr. Halka Čapková, Ph.D. a kolektiv

English for Business and Economics. Student´s Book (1. a 2. dotisk 1. vydání)

 

  1. místo

prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.

Mezinárodní management (3. přepracované vydání)

 

  1. místo

Ing. Jana Pevná, Ph.D.

Vybrané kapitoly z finančního řízení firmy (1. vydání)

 

Skripta

  1. místo

doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc. a kolektiv

Účetnictví I. – sbírka příkladů a úloh k procvičení (2. dotisk 1. vydání)

 

  1. místo

doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D. – prof. Ing. Jana Fibírová, CSc. –  doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.

Manažerské účetnictví I. – případové studie a příklady (3. přepracované vydání)         

 

  1. místo

doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc.  a kolektiv

Závěrečné testy z Účetnictví I. (1. vydání)

Ceny Nakladatelství 2019