Elektronické knihy za zvýhodněné ceny v e-shopu nakladatelství Ekopress

Seznam elektronických knih (publikace a skripta) Nakladatelství Oeconomica

 

Vyhledávání všech vydaných titulů podle kategorií (včetně odkazu na e-shop)

 

 

Nově jsou v prodejně a na stránkách nakladatelství Ekopress (tel. 776 301 872) nabízeny tyto elektronické knihy:

 

Publikace:

Jana Vlčková: Global production networks in Central European countries: the case of the Visegrad Group
Cena: 248 Kč

Libuše Müllerová, Vladimír Králíček a kolektiv: Auditing
Cena: 329 Kč

Jana Tepperová: DAŇ Z PŘÍJMŮ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – Souvislosti a kolize v národním i mezinárodním kontextu
Cena: 192 Kč

David Procházka: Ekonomické dopady implementace IFRS v Evropě
Cena: 250 Kč

Alena Buchalcevová: Zlepšování procesů při budování informačních systémů
Cena: 211 Kč

Iveta Černá, David Müller, Ludmila Štěrbová: Foreign Direct Investment and Investment Policy
Cena: 123 Kč

Alexej Sato, Jaroslav Halík, Vít Hinčica: INTERNATIONAL BUSINESS OPERATIONS
– Cena: 187 Kč

Zdeněk Chytil a kolektiv: ESEJE Z POSTKEYNESOVSKÉ EKONOMIE
– Cena: 345 Kč

Zora Říhová a kolektiv: Úvod do IT Governance
– Cena: 210 Kč

Aleš Kubíček: Aktuální otázky v oblasti správy společností (Corporate Governance)
– Cena: 306 Kč

Martin Dlouhý, Petr Fiala: Teorie ekonomických a politických her
– Cena: 205 Kč

Pavel Sirůček: Ekonomie pro přijímací zkoušky na navazující magisterské studium na VŠE v Praze
– Cena: 190 Kč

Eva Zamrazilová a kolektiv: Praktické příklady z makroekonomické analýzy
– Cena: 194 Kč

Dana Zadražilová: Mezinárodní management
– Cena: 160  Kč

Skripta:

Svoboda, M.: Příklady z účetnictví státní správy a samosprávy
– Cena: 74 Kč

Müllerová, L.; Šindelář, M.: Účetnictví obchodních společností v různých právních formách
– Cena: 158 Kč

Němec, J.; Fleissner, K.: Politické systémy
– Cena: 128 Kč

Dušek, D.: Základy oceňování nemovitých věcí
– Cena: 133 Kč

Hlaváč, J.: Fúze a akvizice – proces nákupu a prodeje firem
– Cena: 102 Kč

Boháček, M.; Kříž, R.; Soušková, M.; Spirit, M.; Votava, T.: Vybrané otázky práva pro arts management
– Cena: 202 Kč

Peterková, J.: Tvorba diplomové práce
– Cena: 20 Kč

Fotr, J;, Hájek, J.; Vrbová, L.: Počítačová podpora manažerského rozhodování
– Cena: 200 Kč