Tóth Andrej: Maďarsko ve dvacátých letech 20. století

„Bethlenovská“ konsolidace nového státu a československo-maďarské hospodářsko-politické vztahy

Publikace – tištěná kniha, e-knihaBez názvu-1 (pdf)

Anotace:
Monografie analyzuje proces vnitro- a zahraničněpolitické konsolidace poválečného křesťansko-národního, tzv. horthyovského Maďarska za vlády hraběte Istvána Bethlena. Podrobně se věnuje specifickému poloautoritativnímu politickému systému, který svou konečnou podobu získal právě za premiéra Bethlena a byl výsledkem nesmiřitelného politického antagonismu mezi občansko-liberálním a levicovým politickým proudem a neokonzervativními politickými silami, které se v Maďarsku etablovaly po pádu Maďarské republiky rad, a jimž se podařilo v létě 1919 získat v zemi moc a tu následně politicky legitimizovat a současně i trvale zajistit. Rozebrány jsou i hospodářské a mezinárodněpolitické kroky Bethlenovy konsolidační politiky a pozornost je věnována i československo-maďarským hospodářsko-politickým vztahům. Publikace pomůže pochopit specifický politický systém meziválečného Maďarského království, které sice bylo založeno na občanském parlamentarismu se všemi orgány, které k němu přináleží, ovšem s jejich autokraticky regulovanou podobou či působností v praxi.

 

ISBN 978-80-245-2114-5 (tištěná kniha), 1. vydání, 2015, 344 stran
ISBN 978-80-245-2203-6 (e-kniha), 1. vydání, 2017, 344 stran
DOI  10.18267/pu.2015.tot.2114.5

 
Vazba brožovaná
Formát 176 x 250 mm
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica