Sborník ze studentské sekce XXV. mezinárodní konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ 2021

Praha, září 2021

Sborník – NEPRODEJNÉ 

                                                                                       
ISBN 978-80-245-2440-5 (elektronický sborník)

 
Editor Lukáš Hulínský
Počet stran  51
Formát A5
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2021
Dostupnost  Sborník ke stažení