Válka jako filosoficko-technicko-ekonomický fenomén

Autor / editor: Jan Krist
Rok vydání: 2023
ISBN: 978-80-245-2486-3 (e-kniha)
Vydání: 1. vydání v elektronické podobě
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 235
Fakulta: NF
Publikace na webu: e-shop Ekopress
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:
Válka je stará jako lidstvo samo a zřejmě jej bude vždycky doprovázet na jeho cestě dějinami. V tomto textu je v první části představen fenomén války v historických souvislostech na vztazích technologie/technika (resp. revolucí ve vojenství) a ekonomika/ekonomie. Zaobírá se také tzv. evropským zázrakem, snahami o omezení válečných konfliktů a vztahem žen k válce. Meritum textu spočívá v druhé části, která se pokouší uchopit porozumění jednotlivých filosofů a filosofických směřování (a jim příbuzných, protože od nich odvozených, jako jsou politologie, biologie apod.) válce. Způsoby uchopení války jsou rozděleny do několika hlavních směřování: válka jako metafysický princip; teleologické pojetí; válka, politika a stát; válka jako výraz lidské přirozenosti dané vztahy mezi lidmi; lidské přirozenosti v jednotlivci; válka jako výraz důležitého autentického prožitku a válka chápaná jako výraz nadvlády techniky.

Válka jako filosoficko-technicko-ekonomický fenomén
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: