Texts for “Taxation in the CR and EU”

Autor / editor: Jana Tepperová, Hana Zídková
Rok vydání: 2021
ISBN: 978-80-245-2430-6 (e-kniha)
Vydání: 1. vydání v elektronické podobě
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 68
Fakulta: FFU
Publikace na webu: Texts for “Taxation in the CR and EU” _ ke stažení
Dostupnost: zdarma / volně dostupné
Formát publikace pdf, A4
Určeno pro studium
bakalářské

Anotace:
Skripta shrnují základní principy zdanění v oboru daně z příjmů fyzických a právnických osob, sociálního a zdravotního pojištění, DPH a spotřebních daní v České republice. Text dále stručně popisuje harmonizaci těchto daní v rámci EU a mezinárodní aspekty zdanění. Hlavní účel těchto skript je pomoci studentům seznámit se s anglickou daňovou terminologií v relevantním kontextu. Čtenáři těchto skript si rozšíří schopnost pracovat nezávisle s odbornými texty a diskutovat daňová témata v angličtině. Zahraniční studenti, kteří buď nestudují přímo daňový obor, nebo teprve se studiem začínají, mohou text použít pro základní orientaci v českém daňovém systému. Skripta jsou jedinečná tím, že poskytují jednoduchý přehled o zdanění v České republice v anglickém jazyce.

The textbook summarises the basic principles of taxation in the field of personal and corporate income taxes, social security and health insurance contributions, the VAT and excise duties in the Czech Republic. The harmonisation of taxes within the EU and international aspects of taxation are also briefly covered in the text. The main purpose of the textbook is to help students to learn the English tax terminology in the relevant context. Readers should broaden their skills in working independently with specialized texts and discuss taxation topics in English. Non-Czech students that are either specialised in other field than taxation or have just began with the study could also use the text for basic navigation in the Czech tax system. The textbook is unique in providing a simple overview of Czech tax system in English.

Texts for “Taxation in the CR and EU”
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: