Texts for “Taxation in the CR and EU” (e-kniha)

Autor / editor: Hana Zídková, Jana Tepperová
Rok vydání: 2023
ISBN: 978-80-245-2496-2 (e-kniha)
Vydání: 2. vydání v elektronické podobě
Jazyk publikace: angličtina
Počet stran: 70
Fakulta: FFU
Publikace na webu: Texts for “Taxation in the CR and EU” _ download
Dostupnost: zdarma / volně dostupné
Formát publikace pdf, A4
Určeno pro studium
bakalářské

Anotace:

The textbook summarises the basic principles of taxation in the fields of personal and corporate income taxes, social security and health insurance contributions, VAT, and excise duties in the Czech Republic.  The harmonisation of taxes within the EU and international aspects of taxation are also briefly covered in the text. The textbook’s primary purpose is to help students learn the English tax terminology in the relevant context. Users of the book should broaden their skills to work independently with specialized texts and discuss taxation topics in English. Non-Czech students who specialised in a field other than taxation or have just begun the study could also use the text for primary navigation in the Czech tax system. The textbook uniquely provides a simple overview of the Czech tax system in English.

Skripta shrnují základní principy zdanění v oboru daně z příjmů fyzických a právnických osob, sociálního pojištění, DPH a spotřebních daní v České republice. Text také stručně popisuje harmonizaci těchto daní v rámci EU a mezinárodní aspekty zdanění. Hlavní účel těchto skript je pomoci studentům seznámit se s anglickou daňovou terminologií v relevantním kontextu. Čtenáři těchto skript si rozšíří schopnost pracovat nezávisle s odbornými texty a diskutovat daňová témata v angličtině. Zahraniční studenti, kteří buď nestudují přímo daňový obor, nebo teprve se studiem začínají, mohou text použít pro základní orientaci v daňovém systému ČR. Skripta jsou jedinečná tím, že poskytují jednoduchý přehled o zdanění v České republice v anglickém jazyce.

 

Předchozí vydání:
ISBN 978-80-245-2430-6 (e-kniha), VŠE, 1. vydání, 2021, 68 stran, pdf, A4

Texts for “Taxation in the CR and EU” (e-kniha)
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: