Global production networks in Central European Countries: the case of the Visegrad Group

Autor / editor: Vlčková Jana
Rok vydání: 2017
ISBN: 978-80-245-2197-8 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání v tištěné podobě (2017)
Jazyk publikace: angličtina
Počet stran: 188
Fakulta: FMV
DOI: 10.18267/pu.2017.vlc.2197.8
Dostupnost: nedostupné

Anotace:

Tato kniha se zaměřuje na zapojení zemí Visegrádu do světové ekonomiky s využitím konceptu globálních produkčních sítí. V knize jsou podrobněji popsána hlavní exportní odvětví: automobilový a elektronický průmysl a služby. Pozornost je věnována také roli zahraničního kapitálu a jeho vlivu na tvorbu, kontrolu a získávání přidané hodnoty v kontextu existujících politik, možností upgradingu a technologických výzev.

Abstract:

This book provides an insight into how the Visegrad countries have become integrated into the global economy by using the global production networks framework. The major exporting industries: the automotive and electronics industry as well as the services are elaborated upon in greater detail. Attention has been paid to the role of foreign capital and how it affects the value creation, control and capture in the context of existing policies, upgrading opportunities and technological challenges.

 

Global production networks in Central European Countries: the case of the Visegrad Group
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: