Nabídkový přehled pro rok 2024

Hlavní činnosti Nakladatelství Oeconomica

Nakladatelství Oeconomica působí při VŠE v Praze od 1. 1. 2003. Integruje výkonné činnosti spojené s redakční a jazykovou úpravou, výrobou a distribucí:

  • knižních publikací,
  • skript,
  • časopisů,
  • e-knih
  • a dalších textů a tiskovin vytvořených pro potřeby fakult, kateder a pracovišť rektorátu a kvestorátu VŠE.

Průměrné náklady se pohybují okolo 50–300 ks. Tematické a obsahové zaměření jednotlivých publikačních řad a časopisů je v kompetenci samostatných redakčních rad a edičních komisí fakult.

 

Produkce Nakladatelství Oeconomica v roce 2023

Produkce nakladatelství je zajišťována vlastními digitálními tiskárnami s barevným a černobílým tiskem a knihárnou, vybavenou všemi potřebnými knihařskými stroji na zpracování publikací, skript a merkantilních tiskovin pro pracoviště školy.
Hlavní výhodou produkce je rychlá operativnost, termíny dle dohody, zaručená kvalita, a to s minimálními náklady na provoz vzhledem k objemu vyrobených tiskovin.

V roce 2023 nakladatelství vydalo 10 titulů publikací (včetně dotisků), 29 titulů skript (včetně dotisků), 6 různých sborníků a 6 (ze 12) druhů školních časopisů. Jejich výrobu lze objednat i v roce 2024.

 

V roce 2023 nakladatelství zhotovilo následující druhy ostatních tiskovin. (Jejich výrobu lze objednat i v roce 2024.)

Druh   Náhled
Diploma Supplementy se 3 ochrannými bezpečnostními prvky, transcripty, certifikáty (je zaručena ochrana osobních údajů)
Testy k přijímacím řízením (pod dohledem odpovědných pracovníků)
Formuláře A4, A5, A6
Brožury a výroční zprávy
Hlavičkové papíry (různé druhy)
Desky A3
Pozvánky, karty
Kroužkové a termovazby
Informační letáky, plakáty, dopisy
Vizitky
Bloky

 

Nakladatelství také zajišťuje ze skladů výdej kancelářského papíru a reklamních předmětů pro pracoviště VŠE.

Prezentace Nakladatelství Oeconomica_2023