Skripta 2020

Skripta vydaná v roce 2020 (1. 1. 2020 – 12. 2. 2020):

 

Fakulta informatiky a statistiky (F4)
  1. Hronová, S., Hindls, R.: Sbírka příkladů z národního účetnictví
    ISBN 978-80-245-2347-7, VŠE, 2. přepracované vydání, 158 stran, 260 Kč       M

 

Zkratky:

B  – určeno pro bakalářské studium
C  – určeno pro celoškolské studium
– určeno pro doktorské studium
I   – určeno pro inženýrské studium
M – určeno pro magisterské studium