Skripta 2020

Skripta vydaná v roce 2020 (1. 1. 2020 – 3. 4. 2020):

Fakulta financí a účetnictví (F1)
  1. Roubíčková, J.; Pelák, J. a kol.: Účetnictví I. – Sbírka příkladů a úloh k procvičení
    ISBN 978-80-245-2128-2, VŠE, čtvrtý dotisk 1. vydání, 2020, A4, 102 stran, 65 Kč      B
Fakulta informatiky a statistiky (F4)
  1. Hronová, S., Hindls, R.: Sbírka příkladů z národního účetnictví
    ISBN 978-80-245-2347-7, VŠE, 2. přepracované vydání, 2020, A4, 158 stran, 260 Kč       M
Fakulta managementu (F6)
  1. Jánský, J. a kol.: Soubor úloh pro cvičení z Manažerské ekonomiky
    ISBN 978-80-245-2270-8, VŠE, druhý dotisk 1. vydání, 2020, A4, 66 stran, 113 Kč       M

 

Zkratky:

B  – určeno pro bakalářské studium
C  – určeno pro celoškolské studium
– určeno pro doktorské studium
I   – určeno pro inženýrské studium
M – určeno pro magisterské studium