Skripta 2018

Fakulta financí a účetnictví (F1)
 1. Zelenka, V.; Zelenková, M.: Konsolidovaná účetní závěrka – Příklady a úlohy k procvičení
  ISBN 978-80-245-2256-2, VŠE, 3. přepracované vydání, 238 stran, 226 Kč     M
 2. Dvořák, M. a kolektiv: International Investing and Market Risk in Practical Examples
  ISBN 978-80-245-2267-8, VŠE, 1. vydání, 212 stran, 264 Kč     B
 3. Králová, A. a kolektiv: Vybrané kapitoly z pedagogicko-psychologické a didaktické přípravy vysokoškolských učitelů
  ISBN 978-80-245-2268-5, VŠE, 1. vydání, 116 stran, 190 Kč     M
 4. Roubíčková, J.; Pelák, J. a kol.: Účetnictví I. – Sbírka příkladů a úloh k procvičení
  ISBN 978-80-245-2128-2, VŠE, druhý dotisk 1. vydání, 102 stran, 65 Kč     B
 5. Skálová, J.: Sbírka příkladů pro výuku předmětu Daně v účetnictví II
  ISBN 978-80-245-2271-5, VŠE, 1. vydání, 130 stran, 121 Kč     M
 6. Müllerová, L.; Skálová, J.: Daně v účetnictví u obchodních společností – schémata, příklady a testy
  ISBN 978-80-245-2273-9, VŠE, 1. vydání, 136 stran, 166 Kč     B
 7. Králová, A.; Berková, K.; Fišerová, M.: Podnikové praktikum – Materiály ke cvičení
  ISBN 978-80-245-2275-3, VŠE, 3. rozšířené vydání, 140 stran, A4, 193 Kč     B, M
 8. Žárová, M.; Peprníčková, M.; Vašek, L.; Vácha, P.: Essentials of Financial Accounting for Non-Specialists
  ISBN 978-80-245-2187-9, VŠE, druhý dotisk 1. vydání, 78 stran, 200 Kč     B
 9. Randáková, M. a kol.: Finanční účetnictví v České republice po 1. 1. 2016 (podnikatelské subjekty)
  ISBN 978-80-245-2189-0, VŠE, 1. vydání, 270 stran, 202 Kč     B
 10. Skálová, J.: Účtování o cenných papírech – sbírka příkladů a testů
  ISBN 978-80-245-2303-3, VŠE, 1. vydání, 110 stran, 94 Kč     M
Fakulta mezinárodních vztahů (F2)
 1. Antošová, A.: Elementary Czech – One-semester Course for Foreign Students
  ISBN 978-80-245-2134-3, VŠE, 2. dotisk 6. vydání, 150 stran, 181 Kč     B
 2. Filip, M.; Harbitski, S.: Ekonomické texty v ruštině pro studenty VŠE III
  ISBN 978-80-245-2180-0, VŠE, 1. dotisk 1. vydání, 58 stran, 169 Kč     B
 3. Horvátová, M.: Korespondence a jednání v ruštině
  ISBN 978-80-245-2046-9, VŠE, 1. dotisk 1. vydání, 100 stran, 143 Kč     B
 4. Horvátová, M.: Ekonomické texty v ruštině pro studenty VŠE
  ISBN 978-80-245-2151-0, VŠE, 1. dotisk 1. vydání, 96 stran, 216 Kč     B
 5. Filip, M.; Antošová, A; Pačesová, V.: Textová cvičebnice češtiny pro zahraniční posluchače VŠE
  ISBN 978-80-245-2185-5, VŠE, 6. vydání, 120 stran, 170 Kč     B
 6. Březina, J.; Drmlová, D.; Vápeník, J.; Bednářová, D. a kolektiv: Fachsprache Wirtschaft
  ISBN 978-80-245-2149-7, VŠE, první dotisk 2. vydání, 292 stran, 207 Kč     B
 7. Druláková, R.; Votoupalová, M.: Vnitřní bezpečnost Evropské unie. Prostor svobody, bezpečnosti a práva
  ISBN 978-80-245-2280-7, VŠE, 1. vydání, 234 stran, 302 Kč     B
 8. Antošová, A.: Basic Czech – One-semester Course for Foreign Students
  ISBN 978-80-245-2042-1, VŠE, 4. dotisk prvního vydání, 88 stran, 178 Kč     C
 9. Antošová, A.: Elementary Czech – One-semester Course for Foreign Students
  ISBN 978-80-245-2134-3, VŠE, 3. dotisk 6. vydání, 150 stran, 181 Kč     B
 10. Boháček, M.; Kříž, R.; Soušková, M.; Spirit, M.; Votava, T.: Vybrané otázky práva pro Arts Management
  ISBN 978-80-245-2287-6, VŠE, 1. vydání, 248 stran, 305 Kč     B
 11. Němec, J.; Fleissner, K.: Politické systémy
  ISBN 978-80-245-2288-3, VŠE, 1. vydání, 130 stran, 195 Kč     B
 12. Hedvábná, I.: Arts Management Digest     B
Fakulta podnikohospodářská (F3)
 1. Svobodová, H.; Mejdrech, V.: Provozní management – příklady
  ISBN 978-80-245-2227-2, VŠE, 1. dotisk 3. vydání, 98 stran, 137 Kč     B
Fakulta managementu (F6)
 1. Jánský, J.: Soubor úloh pro cvičení z Manažerské ekonomiky
  ISBN 978-80-245-2270-8, VŠE, 1. vydání, 66 stran, 113 Kč    M
 2. Jánský, J.: Soubor úloh pro cvičení z Manažerské ekonomiky
  ISBN 978-80-245-2270-8, VŠE, 1. dotisk 1. vydání, 66 stran, 113 Kč    M

 

Zkratky:

B  – určeno pro bakalářské studium
C  – určeno pro celoškolské studium
– určeno pro doktorské studium
I   – určeno pro inženýrské studium
M – určeno pro magisterské studium