Skripta 2017

Fakulta financí a účetnictví (F1)
 1. Žárová, M.: Essentials of Financial Accounting for Non-Specialists
  ISBN 978-80-245-2187-9, VŠE, 1. vydání, 78 stran, 200 Kč     B
 2. Wagner, J.; Matyáš, O.: Performance Management – Cases and exercises
  ISBN 978-80-245-2191-6, VŠE, 1. vydání, 104 stran, 227 Kč     M
 3. Dušek, D.: Základy oceňování nemovitých věcí
  ISBN 978-80-245-2110-7, VŠE, 1. dotisk prvního vydání, 156 stran, 201 Kč     I
 4. Roubíčková, J.; Pelák, J. a kol.: Účetnictví I. – Sbírka příkladů a úloh k procvičení
  ISBN 978-80-245-2128-2, VŠE, 1. dotisk prvního vydání, 102 stran, 65 Kč    B
 5. Roubíčková, J.: Závěrečné testy z Účetnictví I.
  ISBN 978-80-245-2222-7, VŠE, 1. vydání, 148 stran, 159 Kč    B
 6. Šoljaková, L. a kolektiv: Manažerské účetnictví I. – případové studie a příklady (pro kurzy 1MU305 a 1MU211)
  ISBN 978-80-245-2226-5, VŠE, 3. přepracované vydání, 256 stran, 200 Kč    B
 7. Bokšová, J.: Účetnictví I – Sbírka příkladů
  ISBN 978-80-245-2228-9, VŠE, 2. přepracované vydání, 218 stran, 195 Kč    B
 8. Tepperová, J., Zídková, H.: Texts for “Taxation in the CR and EU”
  ISBN 978-80-245-2107-7, VŠE, 1. dotisk prvního vydání, 74 stran,  197 Kč     B, M
 9. Žárová, M.; Peprníčková, M.; Vašek, L.; Vácha, P.: Essentials of Financial Accounting for Non-Specialists
  ISBN 978-80-245-2187-9, VŠE, 1. dotisk prvního vydání, 78 stran, 200 Kč     B
 10. Krpálek, P.; Krpálková Krelová, K.: Praktikum z didaktiky ekonomických předmětů
  ISBN 978-80-245-2239-5, VŠE, 1. vydání, 134 stran, 258 Kč     M
 11. Šoljaková, L.; Král, B.: Manažerské účetnictví pro vedlejší specializaci – případové studie a příklady
  (určeno pro kurz 1MU413)
  ISBN 978-80-245-2240-1, VŠE, 1. vydání, 190 stran, 250 Kč     M
Fakulta mezinárodních vztahů (F2)
 1. Antošová, A.: Basic Czech – One-semester Course for Foreign Students
  ISBN 978-80-245-2042-1, VŠE, 2. dotisk prvního vydání, 88 stran, 178 Kč     C
 2. Balcar, M.: Sbírka cvičení k ruské gramatice
  ISBN 978-80-245-2035-3, VŠE, 1. dotisk pátého vydání, 100 stran, 108 Kč     B
 3. Hásová, J.; Švarc, Z.: Právo v cestovním ruchu
  ISBN 978-80-245-2211-1, VŠE, 1. vydání, 116 stran, 177 Kč     M
 4. Antošová, A.: Elementary Czech – One-semester Course for Foreign Students
  ISBN 978-80-245-2134-3, VŠE, 1. dotisk 6. vydání, 150 stran, 181 Kč     B
 5. Antošová, A.: Basic Czech – One-semester Course for Foreign Students
  ISBN 978-80-245-2042-1, VŠE, 3. dotisk prvního vydání, 88 stran, 178 Kč     C
 6. Filip, M.; Harbitski, S.: Ekonomické texty v ruštině pro studenty VŠE II
  ISBN 978-80-245-2245-6, VŠE, 1. vydání, 2017, 100 stran, 151 Kč     B, M
 7. Filip, M.; Antošová, A; Pačesová, V.: Textová cvičebnice češtiny pro zahraniční posluchače VŠE
  ISBN 978-80-245-2185-5, VŠE, první dotisk 6. vydání, 120 stran, 170 Kč     B
 8. Jarošová, E.; Lorencová, H. a kol.: Rozvoj sociálně psychologických a pedagogických dovedností
  ISBN 978-80-245-2251-7, VŠE, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2017, 220 stran, A4, 358 Kč     B
 9. Kidlesová, Z.; Priesolová, J.: Kapitoly z francouzské mluvnice pro ekonomy
  ISBN 978-80-245-2250-0, VŠE, 2. přepracované vydání, 2017, 162 stran, A4, 248 Kč     B, M
Fakulta podnikohospodářská (F3)
 1. Svobodová, H.; Mejdrech, V.: Provozní management – příklady
  ISBN 978-80-245-2227-2, VŠE, 3. vydání, 98 stran, 137 Kč     B
 2. Jarošová, E.; Lorencová, H. a kol.: Rozvoj pedagogických a sociálně psychologických dovedností
  ISBN 978-80-245-2251-7, VŠE, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 220 stran, 358 Kč     B
Fakulta informatiky a statistiky (F4)
 1. Lindauer, R.: Modern Risk Management Remarks
  ISBN 978-80-245-2206-7, VŠE, 1. vydání, 98 stran, 230 Kč    B, M
Fakulta národohospodářská (F5)
 1. Váňa, D., Horký, P.: Úvod do praxe mediální komunikace
  ISBN 978-80-245-2190-9, VŠE, 1. vydání, 90 stran, 106 Kč    B
Fakulta managementu (F6)
 1. Hejda, J.: Management lidských zdrojů. Pracovní právo.
  ISBN 978-80-245-2236-4, 1. vydání, 78 stran, A5, 120 Kč    B
 2. Hejda, J.: Právo pro manažery
  ISBN 978-80-245-2241-8, 1. vydání, 106 stran, A5, 160 Kč    B

Časopisy

Periodicky vychází: 6 čísel časopisu Politická ekonomie, 6 čísel Prague Economic Paper, 6 čísel Acta Oeconomica Pragensia

 

Zkratky:

B – určeno pro bakalářské studium
C – určeno pro celoškolské studium
D – určeno pro doktorské studium
I – určeno pro inženýrské studium
M – určeno pro magisterské studium