Skripta 2016

Fakulta financí a účetnictví (F1)

1.  Hlaváč, J.: FÚZE A AKVIZICE – proces nákupu a prodeje firem
ISBN 978-80-245-2159-6, VŠE, 2. přepracované vydání, 134 stran, 154 Kč     M

2.  Müllerová, L.; Skálová, J.: Daně v účetnictví ČR – Příklady a testy pro výuku předmětu 1FU350
ISBN 978-80-245-2160-2, VŠE, 1. vydání, 132 stran, 102 Kč     B

3.  Zelenka, V., Zelenková, M.: Konsolidovaná účetní závěrka – Příklady a úlohy k procvičení
ISBN 978-80-245-2161-9, VŠE, 2. přepracované vydání, 212 stran, 218 Kč     M

4.  Skálová, J.: Sbírka příkladů účtování o cenných papírech
ISBN 978-80-245-2131-2, VŠE, 1. dotisk prvního vydání, 100 stran, 230 Kč     M

5.  Kněžická, Š., Tepperová, J.: Koordinace sociálního zabezpečení v rámci EU – Pravidla pro určení příslušné legislativy
ISBN 978-80-245-2167-1, VŠE, 1. vydání, 70 stran, 187 Kč     M

6.  Skálová, J.: Daně v účetnictví ČR II – Příklady pro výuku předmětu 1FU408
ISBN 978-80-245-2176-3, VŠE, 1. vydání, 114 stran, 99 Kč     M

7.  Berková, K.; Králová, A.: Simulation of Business Activities
ISBN 978-80-245-2177-0, VŠE, 1. vydání, 104 stran, 232 Kč     B

8.  Berková, K.: Didaktika účetnictví – Vybrané problémy. Rozvoj myšlení v taxonomii podle Blooma.
ISBN 978-80-245-2178-7, VŠE, 1. vydání, 140 stran, 284 Kč     B

9.  Šoljaková L. a kolektiv: Manažerské účetnictví I. – případové studie a příklady
ISBN 978-80-245-2181-7, VŠE, 2. přepracované vydání, 260 stran, 218 Kč     B


Fakulta mezinárodních vztahů (F2)

1.  Čapková, H. a kolektiv: English for Business and Economics 2
ISBN 978-80-245-2133-6, VŠE, 1. vydání, 136 stran, 94 Kč    B

2.  Antošová, A.: Elementary Czech – One-semester Course for Foreign Students
ISBN 978-80-245-2134-3, VŠE, 6. vydání, 150 stran, 181 Kč     B

3.  Bednářová, D.: DEUTSCH im TOURISMUS – kommentierte Fachterminologie
ISBN 978-80-245-2141-1, VŠE, 1. vydání, 120 stran, 147 Kč     B, M

4.  Horvátová, M.: Ekonomické texty v ruštině pro studenty VŠE
ISBN 978-80-245-2151-0, VŠE, 1. vydání, 96 stran, 216 Kč     B

5.  Březina, J. a kol.: Fachsprache Wirtschaft
ISBN 978-80-245-2149-7, VŠE, 2. vydání, 292 stran, 207 Kč     B

6.  Čapková, H. a kolektiv: English for Business and Economics 2
ISBN 978-80-245-2133-6, VŠE, 1. dotisk prvního vydání, 136 stran, 94 Kč    B

7.  Čapková, H. a kolektiv: English for Business and Economics 1
ISBN 978-80-245-2103-9, VŠE, 2. dotisk prvního vydání, 158 stran, 125 Kč    B

8.  Filip, M.; Harbitski, S.: Ekonomické texty v ruštině pro studenty VŠE III
ISBN 978-80-245-2180-0, VŠE, 1. vydání, 58 stran, 169 Kč     B

9.   Filip, M.; Antošová, A; Pačesová, V.: Textová cvičebnice češtiny pro zahraniční posluchače VŠE
ISBN 978-80-245-2185-5, VŠE, 6. vydání, 120 stran, 170 Kč     B

 

Fakulta podnikohospodářská (F3)

1.  Fotr, J.; Hájek, J.; Vrbová, L.: Počítačová podpora manažerského rozhodování
ISBN 978-80-245-2135-0, VŠE, 1. vydání, 192 stran, 302 Kč    M

 

Zkratky:

B  – určeno pro bakalářské studium
C  – určeno pro celoškolské studium
– určeno pro doktorské studium
I   – určeno pro inženýrské studium
M – určeno pro magisterské studium