Skripta 2015

Fakulta financí a účetnictví (F1)

1. Skálová, J., Molín, J.: Sbírka příkladů k účetnictví a daním individuálního podnikatele   B
ISBN 978-80-245-2075-9, VŠE, 1. vydání, 54 stran, A4, 95 Kč

2. Randáková, M. a kol.: Finanční účetnictví v České republice   B
ISBN 978-80-245-2076-6, VŠE, 1. vydání, 228 stran, A4, 165 Kč

3. Zelenka, V., Zelenková, M.: Konsolidovaná účetní závěrka. Příklady a úlohy k procvičení    M
ISBN 978-80-244-2090-2, VŠE, 1. vydání, 208 stran, A4, 200 Kč

4. Rotport, M., Fišerová, M., Berková, K.: Didaktika účetnictví
ISBN 978-80-245-2095-7, VŠE, 1. vydání, 120 stran, A4, 228 Kč       B, M

5. Tepperová, J., Zídková, H.: Texts for “Taxation in the CR and EU”
ISBN 978-80-245-2107-7, VŠE, 1. vydání, 76 stran, A4, 197 Kč       B, M

6. Králová, A., Berková, K.: Podnikové praktikum – Materiály ke cvičení
ISBN 978-80-245-2113-8, VŠE, 2. rozšířené vydání, 126 stran, A4, 223 Kč       B, M

7. Dušek, D.: Základy oceňování nemovitých věcí
ISBN 978-80-245-2110-7, VŠE, 1. vydání, 156 stran, A4, 201 Kč     I

8. Králová, A., Berková, K.: Materiály k didaktice ekonomiky a účetnictví
ISBN 978-80-245-2123-7, VŠE, 1. vydání, 106 stran, A4, 210 Kč       M

9. Roubíčková, J., Pelák, J. a kol.: Účetnictví I. – Sbírka příkladů a úloh k procvičení
ISBN 978-80-245-2128-2, VŠE, 1. vydání, 102 stran, A4, 65 Kč   B

10. Skálová, J.: Sbírka příkladů účtování o cenných papírech
ISBN 978-80-245-2131-2, VŠE, 1. vydání, 100 stran, A4, 230 Kč   M


Fakulta mezinárodních vztahů (F2)

1. Březina, J., Drmolová, D., Vápeník, J., Bednářová, D.: Fachsprache Wirtschaft   B
ISBN 978-80-245-1771-1, VŠE, 1. dotisk 1. vydání, 292 stran, A4, 187 Kč

2. Antošová, A.: Elementary Czech. One-semester Course for Foreign Students   B
ISBN 978-80-245-1751-3, VŠE, 4. dotisk 5. vydání, 148 stran, A4, 140 Kč

3. Antošová, A.: Basic Czech. One-semester Course for Foreign Students   B
ISBN 978-80-245-2042-1, VŠE, 1. dotisk 1. vydání, 88 stran, A4, 178 Kč

4. Horvátová, M., Celunova, J.: Obchodní jednání a reálie v ruštině
ISBN 978-80-245-2100-8, VŠE, 1. vydání, 114 stran, A4, 175 Kč    B

5. Čapková, H. a kolektiv: English for Business and Economics 1
ISBN 978-80-245-2103-9, VŠE, 1. vydání, 158 stran, A4, 125 Kč   B

6. Antošová, A., Filip, M., Pačesová, V.: Textová cvičebnice češtiny pro zahraniční posluchače VŠE
ISBN 978-80-245-1784-1, VŠE, 3. dotisk pátého vydání, 118 stran, A4, 120 Kč   B

7. Fuchs, J.: P&L FOOD Retail
ISBN 978-80-245-2130-5, VŠE, 1. vydání, 70 stran, A4, 191 Kč   B

8. Čapková, H. a kolektiv: English for Business and Economics 1
ISBN 978-80-245-2103-9, VŠE, 1. dotisk prvního vydání, 158 stran, A4, 125 Kč   B


Fakulta podnikohospodářská (F3)

1. Neumaierová, I., Neumaier, I.: Interakce podnikových politik
ISBN 978-80-245-2087-2, VŠE, 1. vydání, 74 stran, A4, 193 Kč    M

2. Surynek, A.: Aplikovaný sociálně psychologický výzkum v organizacích – Metodická příručka
ISBN 978-80-245-2119-0, VŠE, 1. vydání, 100 stran, A4, 109 Kč   M


Fakulta informatiky a statistiky (F4)

1. Hronová, S., Hindls, R.: Sbírka příkladů z národního účetnictví    I
ISBN 978-80-245-2083-4, VŠE, 1. vydání, 158 stran, A4, 212 Kč

2. Řezanková, H., Lőster, T.: Základy statistiky
ISBN 978-80-245-1957-9, VŠE, 1.dotisk prvního vydání, 96 stran, A4, 269 Kč    B

 

Fakulta národohospodářská (F5)

1. Křítková, S., Koudelková, P.: Ekonomická žurnalistika
ISBN 978-80-245-2129-9, VŠE, 1. vydání, 102 stran, A4, 226 Kč      B, M

 

Zkratky:

B  – určeno pro bakalářské studium
C  – určeno pro celoškolské studium
– určeno pro doktorské studium
I   – určeno pro inženýrské studium
M – určeno pro magisterské studium