Horvátová, M.: Ekonomické texty v ruštině pro studenty VŠE

Skripta – tištěná knihaHorvátová_2016_Ekon texty v RJ

Ekonomické texty v ruštině pro studenty VŠE představují první ze čtyř dílů pomůcek určených zejména pro studenty VŠE, kteří zvolili ruštinu jako hlavní jazyk a budou se systematicky připravovat ke složení souborné zkoušky, popř. zkoušky na mezinárodní certifikát z ruštiny jako jazyka obchodní komunikace (Русский язык делового общения В1).
Pomůcka se skládá za dvou částí. První obsahuje vybrané texty z makro- a mikroekonomie, ve druhé části jsou doplňkové materiály vztahující se k reáliím Ruska. Každá ze šesti základních lekcí je doplněna poznámkami, které upozorňují na gramatické a lexikální jevy charakteristické pro odborný jazyk. Rozmanitá cvičení jsou zaměřena na procvičení nové slovní zásoby, osvojení jevů typických pro odborný styl, nácvik překladu a samostatného vyjadřování k probíraným tématům.

 

ISBN 978-80-245-2151-0, VŠE, druhý dotisk 1. vydání, 2019, 96 stran, A4
DOI 10.18267/tb.2016.hor.2151.0

 
Vazba brožovaná
Formát 210 x 297 mm
Jazyk čeština, ruština
Doporučeno pro
bakalářské studium na VŠE v Praze
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica


Předchozí vydání a dotisky:

ISBN 978-80-245-2151-0, VŠE, první dotisk 1. vydání, 2018, 96 stran, A4
ISBN 978-80-245-2151-0, VŠE, 1. vydání, 2016, 96 stran, A4