Teoretické a praktické aspekty veřejných financí 2017

XXII. ročník mezinárodní odborné konference     

Sborník – NEPRODEJNÉ  

                                                                                       
ISBN  978-80-245-2201-2
DOI  10.18267/pr.2017.kla.2201.2

 
Editor Stanislav Klazar
Počet stran  50
Formát A5
Jazyk čeština, angličtina
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2017
Dostupnost  https://kvf.vse.cz/vyzkum/konference-tpavf/