Bolotov Ilya: Vliv světové krize na vnitřní a vnější rovnováhu Ruské federace

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1805-3

 
Editor Ilya Bolotov
Počet stran  26
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2011