Eichler Jan a kolektiv: Evropská bezpečnost 25 let po skončení studené války

Publikace – tištěná knihaEichler_Evrop bezpeč_2016

Anotace:

Monografie se zaměřuje na vymezení pojmů bezpečnostní a strategická kultura, pod jejichž úhlem jsou zkoumány hlavní bezpečnostní hrozby a rizika, jimž čelí Evropa 25 let po skončení studené války. Konkrétně charakterizuje bezpečnostní a strategickou kulturu EU a vybraných zemí (Francie, Německa), USA a Ruska. Analyzuje, jak se tito aktéři vypořádali s dvěma významnými současnými hrozbami v evropském prostoru i globálně – fenoménem Islámského státu a krizí na Ukrajině.

The monograph characterizes the concept of security and strategic culture, through which the main threats and risks, which Europe faces 25 years after the Cold War, are analysed. In particular, it characterizes the security and strategic culture of the EU and selected states (France, Germany), the US, and Russia. It analyses how these actors have managed to deal with the two important contemporary threats in the European area and globally – the Islamic State and the crisis in Ukraine.

 

ISBN  978-80-245-2171-8
DOI 10.18267/pu.2016.eic.2171.8

 
Počet stran 272
Vazba brožovaná
Formát 176 x 250 mm
Jazyk čeština
Vydání  první
Rok vydání  2016
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica