Zukalová Sabina: Programy doktorského studia na VŠE v Praze platné pro akademický rok 2022/2023

Sborník – NEPRODEJNÉ  

 

ISBN 978-80-245-2432-0

 
Editor Sabina Zukalová
Počet stran 58
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2021