Dubský Zbyněk a kolektiv: Destabilizace bezpečnostního prostředí na počátku 21. století a reakce mezinárodního společenství

Sborník – NEPRODEJNÉ

Anotace:
Svět se posunul do období charakterizovaného zrychlenou dynamikou, větší mírou nejistoty a omezenou možností predikce vývoje. Dochází k destabilizaci současně v několika regionech světa a roste pravděpodobnost vzniku nových konfliktů a eskalace existujících. Je identifikována celá řada bezpečnostních hrozeb, které mají stejný potenciál destabilizace jako hrozby vojenské, jsou opět diskutovány možnosti války. Snahou autorů publikace bylo dát problematiku destabilizace bezpečnostního prostředí do širších souvislostí vývoje mocenských struktur a globalizačního procesu a zároveň popojit analýzu destabilizace mezinárodního prostředí s analýzou dopadů reakce mezinárodního společenství.
Ukazuje se, že možnosti globálního i regionálního řízení bezpečnosti byly přeceňovány. Destabilizace bezpečnostního prostředí se přitom ukázala důsledkem objektivního vývoje v souvislosti s mocenskými změnami ve světě a dopady současné fáze globalizačního procesu. Rovněž bylo možné identifikovat rozporné dopady reakce mezinárodního společenství. Snaha o zvýšení bezpečnosti může být nejen neúčinná, ale dokonce být může dalším impulsem k nestabilitě. Ať už se jedná o využití nátlakové diplomacie, opatření ve vojenské oblasti, zejména v případě intervence, nebo zdůraznění dodržování lidských práv.
Vzhledem k propojenosti současného světa na jedné straně a rychle postupující destabilizaci bezpečnostního prostředí na straně druhé se zdá být v dlouhodobější perspektivě jediným východiskem uznání nedělitelnosti bezpečnosti a vytváření fungující struktury řízení v oblasti bezpečnosti.

 

ISBN 978-80-245-2295-1

 
Počet stran 184
Vazba brožovaná
Formát 176 x 250 mm
Jazyk čeština
Vydání  první
Rok vydání  2019
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica