Doucek Petr: Sborník prací účastníků vědeckého semináře doktorského studia FIS – 2022

Elektronický sborník – NEPRODEJNÉ

SBORNÍK prací účastníků vědeckého semináře doktorského studia
Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze


Abstrakty 2022

Vědecký seminář se uskutečnil dne 10. února 2022

                                                                                       
ISBN  978-80-245-24450

 
Editor Petr Doucek
Počet stran  22
Formát pdf
Jazyk čeština, angličtina
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2022
Dostupnost  https://fis.vse.cz/wp-content/uploads/page/10523/DD_FIS_SBORNIK_2022.pdf