Žárová Marcela; Procházka David; Roe Jana: Financial Reporting in the Czech Republic

Proceedings – UNSALEABLE – printed bookŽárová_Fin Rep_2016


ISBN
978-80-245-2146-6
DOI 10.18267/pr.2016.zar.2146.6

Účetní výkaznictví je předmětem harmonizačních snah s cílem odstranit překážky mezinárodní mobility kapitálu. Klíčovou roli v tomto procesu zastávají státy Evropské unie. Světové trendy narážejí v tranzitivních ekonomikách na specifika, která ztěžuji získání veškerých přínosů z účetní harmonizace. Publikace představuje moderní vývoj účetní regulace v Evropě se speciální pozorností věnovanou novým členským státům EU z regionu střední a východní Evropy.

Contemporary financial reporting is characterised by worldwide accounting harmonisation aiming at improving functioning of capital markets by removing obstacles of international investment flows. The members of the European Union are leading forces in these efforts. Global trends are influenced by local specifics, especially in emerging and transition countries, which may reduce potential benefits of harmonisation. The publication introduces recent development in European accounting, with a special focus on new EU member states form the Central and Eastern Europe.

 

 
Editor Marcela Žárová; David Procházka; Jana Roe
Number of pages 88
Format A5
Language english
Publisher Prague University of Economics and Business, Oeconomica Publishing House
Year of publication 2016
Available at Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, http://www.nkp.cz/
CIKS – knihovna VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 (mezanin Staré budovy), https://ciks.vse.cz/The National Library of Czech Republic, Klementinum 190, 110 00 Prague 1, http://www.nkp.cz/
CIKS – Library of University of Economics, W. Churchill Sq. 4, 130 67 Prague 3 (mezzanine of the Old Building), https://ciks.vse.cz/