Zadražilová Dana: Přístupy k implementaci programů společenské odpovědnosti v podnicích 14/2009

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1618-9

 
Editor Dana Zadražilová
Počet stran  16
Jazyk čeština, angličtina
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2009
Dostupnost http://vz.fmv.vse.cz/wp-content/uploads/14_2009.pdf