Vrňáková Irena: Integrace nových členských zemí na vnitřním trhu (Volný pohyb zboží) 11/2012

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1977-7

 
Editor Irena Vrňáková
Počet stran 23
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2012