Vltavská Kristýna: ESOP 2018

Excelentní studentské odborné práce

Sborník – NEPRODEJNÉ


Součástí výtisku jsou dvě CD: Bakalářské práce 2018 a Seminární práce 2018

 

ISBN 978-80-245-2217-3

 
Editor Kristýna Vltavská
Počet stran  58
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2018