Vltavská Kristýna: ESOP 2013

Excelentní studentské odborné práce

Sborník – NEPRODEJNÉ + CDESOP_2013

 

ISBN  978-80-245-1958-6

 
Editor Kristýna Vltavská
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2013