Svobodová Ivana: Programy doktorského studia

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1715-5

 
Editor Ivana Svobodová
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2010