Svátek Vojtěch; Zamazal Ondřej: Znalosti 2014

Elektronický sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-2054-4

 
Editor  Vojtěch Svátek; Ondřej Zamazal
Počet stran  150
Formát A4
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2014