Sborník ze studentské sekce mezinárodní konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ 2020

Praha, říjen 2020

Sborník – NEPRODEJNÉ 

                                                                                       
ISBN 978-80-245-2400-9 (elektronický sborník)

 
Editor Lukáš Hulínský
Počet stran  121
Formát A5
Jazyk čeština, slovenština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2020
Dostupnost  Sborník_ke stažení