Potužáková Zuzana: Pracovní imigrace ve středoevropském prostoru 15/2009

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1619-6

 
Editor Zuzana Potužáková
Počet stran  30
Jazyk čeština, angličtina
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2009
Dostupnost http://vz.fmv.vse.cz/wp-content/uploads/15_2009.pdf