Popovová Marie: Mezinárodní migrace a globální governance

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1809-1

 
Editor Marie Popovová
Počet stran  24
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2011