Pádivý Miloš a kolektiv: Tělesná výchova a sport na VŠE v Praze

Sborník – NEPRODEJNÉ

 

ISBN  978-80-245-1531-1

 
Editor Miloš Pádivý a kolektiv
Počet stran 47
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2009