Nový Jan: Dobrovolnictví ve výzkumu a v praxi

Sborník konference konané u příležitosti 60. výročí založení VŠE v Praze

Sborník – NEPRODEJNÉ  – tištěná verze

 

ISBN 978-80-245-1986-9

 
Editor Jan Nový
Počet stran 136
Jazyk english
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2013